I morgon, den 29 juni, samlas ledamöterna i Riksbanken för att ta nytt beslut om styrräntan – och analytikerna är säkra på vad som väntar.

ANNONS

Enligt Infronts prognosenkät, som Nyhetsbyrån Direkt hänvisar till i en artikel på Privata Affärer, räknar samtliga sju tillfrågade ekonomer att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent.

Analytikerna är med andra ord säkra på sin sak om vad som väntar styrräntan inför Riksbankens räntemöte i morgon, den 29 juni.

Om de får rätt visar sig när räntebeskedet meddelas dagen därpå, den 30 juni.

Riksbanken har i samband med höjningen med 0,25 procentenheter på förra mötet flaggat för ”gradvisa” höjningar av styrräntan framöver i kampen mot inflationen, som låg på en inflationstakt (KPIF, konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis på 7,2 procent i Sverige i maj, enligt SCB:s siffror.

Inflationen har alltså gått upp efter Riksbankens möte i slutet av april, då styrräntan justerades upp från noll till 0,25 procent, och även de svenska BNP-utsikterna har försämrats.

ANNONS
ANNONS

Vice riksbankschefen utesluter ingenting

Vice riksbankschef Anna Breman har tidigare, berättar Direkt, sagt att en höjning av styrräntan med 50 punkter inte går att utesluta.

Trots att inflationen sprungit i väg mer och snabbare än Riksbanken räknat med har avgående riksbankschefen Stefan Ingves tonat ner risken för ”enorma” räntehöjningar.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, har tidigare i ett kundbrev, som Direkt citerar, tagit höjd för att det kan komma en ”räntehöjning med 75 punkter” från Riksbankens nära förestående möte, det vill säga under onsdagen.

”Ett annat tänkbart scenario är att räntan höjs mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, till exempel i mitten av augusti efter att inflationsutfallen för juni och juli har publicerats”, enligt Isaksson.

Danske Bank utesluter heller inte att det kommer en höjning på 75 punkter, dock är det inte bankens huvudscenario.

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln.

Läs mer: Sverige redan i recession och värre blir det [Dagens PS]

Läs även: Swedbank spår dubbelt så hög boränta [Dagens PS]