Grattis Sverige - därför firar vi nationaldagen

Uppdaterad: 05 juni 2023Publicerad: 06 juni 2023
Den 6 juni har sakta vuxit fram til att bli Sveriges nationaldag. (Bils: Nordiska museet)

Grattis. Den 6 juni fyller det “moderna” Sverige officiellt 500 år. Då är det 500 år sedan Gustav Vasa kröntes och Sverige blev en modern nationalstat.

ANNONS
ANNONS

Det är ett av konungariket Sveriges absolut mest symboliska datum – den dag då Gustav Eriksson valdes till kung av riksdagen i Strängnäs 1523.

Gustav Vasas roll genom införandet av en svensk arvsmonarki ses i dag som grundandet av den moderna nationalstaten Sverige.

Och det är också därför som det är den 6 juni – datumet då han valdes till kung av riksdagen i Strängnäs 1523 – som är Sveriges nationaldag.

Nationaldagen Gustav Vase blir utsedd till ny kung av Sverige 1523. (Foto: Arkiv)

Men nationaldagen som företeelse härstammar inte alls från tiden då Vasa blev kung. Dess existens är ett mycket modernare påfund.

Den sjätte juni har sedan 1893 lyfts fram som en officiell dag att fira Sverige som stat och hedra den svenska historien.

Första gången datumet är omtalat i högtidliga sammanhang är när Skansen i Stockholm skulle ha en stor vårfest som skulle avslutas med en högtidsdag – som råkade infalla på Gustafsdagen den sjätte juni.

Slumpmässigt datum

Att det blev just 6 juni är alltså lite av en slump, men då Gustaf genom alla tider varit ett populärt namn på såväl kungar som vanligt folk, kunde det anses lämpligt.

Festen på Skansen blev årligt återkommande och transformerades sakta till att bli just Svenska flaggans dag.

ANNONS
ANNONS

Även en ny regeringsform

Men när historikerna började titta närmare på datumet, så fann de inte bara Gustav Vasas utnämning till kung. De fann också att 1809 beslutade riksdagen om en ny regeringsform.

Bakgrunden var det stora missnöje med monarken Gustav IV Adolf, Som till slut renderade i att kungen blev avsatt.

Den nya regeringsformen innehöll bland annat att kungamakten begränsades, så att kungen nu inte kunde svara enväldig i besluten, som han tidigare hade varit.

Nationaldagen 1809-års författningsform färdig och klar med sigill och allt. (Foto: Riksarkivet)

1809 års regeringsform innebar en delning av makten mellan kungen, rådet (regeringen) och riksdagen, bestående av de fyra stånden.

Även domstolar och myndigheter fick en självständig ställning och en Justitieombudsman inrättades.

ANNONS

Delad makt

Maktdelningsläran, som skilde mellan lagstiftande, dömande och verkställande makt, utövade stort inflytande på 1809 års regeringsform som, låt vara med stora ändringar, kom att gälla till och med år 1974.

Så allt detta sammantaget, resulterade i att den 6 juni “uppgraderades” 1983 till nationaldag och från 2005 så är den också en helgdag.

Här kan du läsa mer om:

Den svenska regeringsformen 1809
Bo ståndsmässigt som Gustav Vasa

 

 

ANNONS
ANNONS
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.