Så hittar du balansen trots stress och förändringar

Uppdaterad: 27 maj 2021Publicerad: 08 apr. 2019
stress-forandring
Studier visar att 70% av förändringsarbeten inte lyckas fullt ut. Det största motståndet är oftast individen själv. (Foto: Unsplash)

Vi lever i en föränderlig värld där utmaningarna och möjligheterna är många. Vissa gillar förändringar, andra gör det inte, men oavsett vad så påverkas vi alla på ett eller annat sätt. För att lyckas vara effektiva men samtidigt ha hållbara medarbetare gäller det även att förstå hur vi människor fungerar, vilket i sin tur påverkar slutresultatet.

ANNONS
ANNONS

Förändringar är en extern händelse medan omställningen främst är en intern emotionell fas som de flesta går igenom. Därför är oerhört viktigt att förstå vad som händer med oss människor under förändringar, hur vi fungerar och vad vi gör för att förändringen skall fungera och bli lyckosam.

Dagens ständigt snabba förändringar och användandet av nya tekniker, som gör oss nåbara dygnet runt, har gjort att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Omställningar, såsom uppsägningar, nya tjänster och chefer eller datasystem som ska implementeras, påverkar oss alla men ställer också andra krav på både ledare som individen, men också på teamet i stort. Ledarskapet genom förändringsarbeten faller inte sällan på cheferna. Av den anledningen måste de därför vara mer beteendevetande och förstå sig på hur individen agerar än tidigare då fokus låg mer på övergripande bolagsnivå.

Vad innebär det här för mig?

Det är den första frågan varje människa ställer oavsett vilken förändring vi ställs inför. Besvaras inte den frågan uppstår en osäkerhet, som i sin skapar stress. Stressen reducerar vår förmåga att tänka klart och kan i värsta fall även leda till sjukfrånvaro med höga kostnader och konsekvenser för både företaget och medarbetare. Alla individer är dessutom, som bekant, olika vilket medför flertalet olika perspektiv på en och samma situation som en grupp ska genomgå, där vissa behöver mer tid och svar än andra.

Idag jobbar vi dessutom i större utsträckning i olika gruppdynamiker och konstellationer, utan fasta arbetsplatser och med en ständig press och förväntan på ökad produktion, effektivitet och resultat. När det uppstår en förändring i denna redan pressade miljö skapar vi oss en egen slutsats som är baserad på våra perspektiv, som grundas i allt mellan trosuppfattningar, värderingar och tidigare erfarenheter. Det är den slutsatsen som avgör vår stressnivå. Med andra ord kan man förklara det som att det inte är förändringen i sig som skapar stressen, utan våra egna slutsatser och perspektiv.

ANNONS
ANNONS

Svaret stavas acceptans

Vi behöver acceptera förändringen för att kunna ta oss vidare, vilket ibland är lättare sagt än gjort, och aldrig tidigare har väl individens egenansvar varit så uppmärksammat som idag och det pratas mycket om självledarskap och ”mindful leadership” samt vilka verktyg som behövs för att lyckas nå balansen i tillvaron. Parallellt är det ändå många som skyller på omständigheterna och agerar destruktivt och hamnar lätt i offerposition.

Trots att vi har verktygen och är medvetna självledare visar studier att majoriteten av förändringsarbeten inte lyckas fullt ut. Varför är det så? Svaret är kanske inte så krångligt som man skulle tro – det räcker inte med de rätta verktygen om du inte vet hur man bygger ett hus.

Frågeställningarna som företaget och ledaren behöver ställa sig är således:

  • Hur förbereder vi oss inför en förändring?
  • Vad händer känslomässigt hos oss individer under förändringar?
  • Stress och dess konsekvenser?
  • Kan vi påverka tiden för förändringsarbetet?
  • Vad händer i gruppen vid förändringar och omorganisationer?

Men var ligger egentligen chefens ansvar i förändringsprocessen och vilka krav kan man ställa på den enskilda individen? För att lyckas uppnå en välmående och effektiv balans i både arbetslivet som på fritiden behöver vi förstå hur stressen och våra mentala processer påverkar oss. Tyvärr är det oftast individen som är det största motståndet till förändring, men även avsaknaden av stöd.

Vill du veta mer?

Just nu har du möjligheten att boka in dig på vår exklusiva workshop, där du under en heldag inte bara får de rätta verktygen, utan dessutom får de viktiga kunskaperna som krävs för att effektivt kunna leda dig och din organisation genom förändringar och hantera stress.

Läs mer och boka din plats idag, här!


Detta är en artikel i samarbete med PS Academy

ANNONS
ANNONS