”Det är obegripligt att partierna inte föreslår åtgärder som gör att människor enklare kan sänka sin elkonsumtion och påverka sin elräkning.”

ANNONS

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare, som nu lägger fram ett konkret 13-punktprogram som enligt handelskammaren bidrar till att svenska företag och hushåll kan sänka sina elräkningar och spara energi.

”Utöver att det sänker energikostnaden bidrar varje sparad kilowattimma till att mindre olja, kol och gas behöver brännas. Att hushålla med energin är bra för klimatet och en naturlig del i grön omställning”, deklarerar Andreas Hatzigeorgiou i ett pressmeddelande.

I det batteri av åtgärder som Stockholms handelskammare nu presenterar höjs bland mycket annat krav på de politiskt ansvariga partierna att sänka elskatterna och slopa avgifter och bygglov på solceller.

Det handlar om snabba åtgärder för att rädda svensk ekonomi, framgår det i samband med kravlistan.

När det gäller energieffektivisering är förslagen följande:

• Utöka grön teknik-avdraget till 50 procent för alla sorters energibesparande installationer och utrustningar. Avdraget bör även utökas till att innefatta installationer som främjar efterfrågeflexibilitet, exempelvis smarta styrdon för värmepumpar eller radiatorer. Men även energibesparande uppgradering till bergvärme, solceller eller luftvärmepump bör omfattas.

• Höj grön teknik-avdraget till 100 000 kronor per person.

ANNONS
ANNONS

• Inrätta investeringsstöd för energibesparande åtgärder som inte omfattas av grön teknik-avdraget. Hälften av kostnaden för materialet bör ges som statligt stöd.

• Ta bort kommunala avgifter för ansökningar/anmälningar om bergvärme och solceller.

• Ta bort bygglovskrav för installation av solceller – detta bör endast vara anmälningspliktigt gentemot kommunen.

• Ingen elskatt för timprisavtal under tre år, för att öka efterfrågeflexibiliteten hos kunderna.

• Omfattande informationskampanj, riktad mot svenska hushåll, kring hur man kan energieffektivisera sitt hem.

Det ska förstärka energiproduktionen:

• Avbryt omprövningen av svensk vattenkraft. Det är inte läge att stänga ner ytterligare energiproduktion.

• Avskaffa avfallsförbränningsskatten och biooljeskatten för att främja ökad energiproduktion under en treårsperiod, under det att vi utvärderar den framtida beskattningen.

ANNONS
ANNONS

Och det ska mildra kostnadssmällen enligt Stockholms handelskammare:

• Sänk momsen på el.

• Sänk elskatten generellt, men avskaffa den för timprisavtal tillfälligt (se ovan).

• Ytterligare beredskap för stöttning av de mest berörda kunderna.

• Återbäring av flaskhalsintäkterna från Svenska Kraftnät riktat till de kunder som drabbas av flaskhalsar i elnätet.

Läs även: Magdalena Andersson: ”Vi står inför en krigsvinter” [Dagens PS]