Under lång tid har den traditionella byggindustrin haft svag produktivitetsutveckling men det gäller inte den industriella träbyggnadsindustrin som har höjt produktiviteten med 30 procent.

ANNONS

En ny studie gjord av Luleå tekniska universitet, LTU, visar att den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 procent och kortat byggtiden med 3,3 månader. Huvudfrågan för studien Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande var att ta reda på hur produktivitetsutvecklingen för industriellt byggande ser ut i Sverige.

”Som forskare har jag följt det industriella byggandet under lång tid och har därmed också kontakt med de ledande företagen. Jag visste att den här industrin besitter en stor styrka och att utvecklingen gått åt det här hållet. Men att nu kunna mäta på branschnivå och få siffrorna svart på vitt har visat resultat som vida överstigit mina förväntningar, säger professor Lars Stehn, i ett pressmeddelande.

”Det finns goda skäl att fortsätta expandera den här sektorn. Sverige ses redan som föregångare, och vi har stora möjligheter att utvecklas till en internationell nod för industriellt träbyggande,” fortsätter han i pressmeddelandet.

Stor potential för svenska bolag

Jerker Lessing är forsknings- och utvecklingschef på BoKlok och internationell företrädare för branschen genom ett uppdrag som adjungerad professor i industriellt byggande vid Stanford University. Han håller med Lars Stehn.

”Det finns en potential för svenska företag som är långt större än den svenska marknaden, och för att nå den behöver industri och akademi fortsatta den gemensamma utvecklingen på väg mot industri 4.0. Vi har verkligen ett momentum för att utveckla den här branschen till en ny exportindustri”, säger Jerker Lessing i pressmeddelandet.

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli menar att klimatfrågan är den stora drivkraften men att branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Svenskt trä jobbar mot ett digitaliserat samhällsbyggande [Dagens PS]

Läs mer: Ledande livsmedelsaktörer bygger butiker i trä [Dagens PS]