Ledande livsmedelsaktörer bygger butiker i trä

Uppdaterad: 03 dec. 2021Publicerad: 03 dec. 2021
Lidls livsmedelsbutik i Sigtuna Stadsänger är byggd i trä
Lidls livsmedelsbutik i Sigtuna Stadsänger är byggd i trä. (Foto: Lidl)

Det senaste året har flera livsmedelsbutiker byggts med en stomme i trä, ett av argumenten är materialets klimatfördelar.

ANNONS
ANNONS

I november förra året öppnade Lidl en livsmedelsbutik i Sigtuna Stadsänger, en ny stadsdel med höga hållbarhetsambitioner och där banar Lidl vägen för nya idéer om hur en livsmedelsbutik kan utformas.

Konstruktionen är sammansatt av nio takskepp med gavlar som fångas upp av limträbalkar som bärs av limträpelare, alla ytterväggar och flera innerväggar är bärande och byggda av KL-trä.

“Vi ser stora fördelar med att använda trä som material i olika sammanhang och har sedan tidigare arbetat med limträbalkar som ett inslag i våra butiker. Materialet är cirkulärt med låga klimatutsläpp och bidrar till att skapa en naturlig atmosfär för våra kunder att vistas i, säger Mattias Tas, hållbarhetsansvarig Fastighet på Lidl i ett pressmeddelande.

Viktig del i hållbart samhällsbyggande

I november i år öppnades en ny ICA Supermarket i Sjöbo Väst, ett nytt område som ska signalera hållbarhet. Till ICA-fastighetens stomme har 150 kubikmeter limträ använts. Nu i höst har även bygget av ICA Fastigheters mest hållbara butiksfastighet påbörjats. Den byggs i Åkersberga, norr om Stockholm, och ska även den byggas i trä. Byggnaden ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.

“Det är glädjande att landets ledande livsmedelsaktörer väljer att ta träbyggandet ett steg längre och visar hur framtidens livsmedelsbutiker kan utformas och byggas. De butiker som nu uppförs på olika platser i landet är en viktig del i det hållbara samhällsbyggandet och ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä i pressmeddelandet.

Läs mer: Människor trivs i flerbostadshus byggda av trä

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.