Tillsammans med flera aktörer driver branschorganisationen Svenskt Trä ett världsunikt arbete kring digitaliserade, standardiserade processer i samhällsbyggandet.

ANNONS

Digitaliserings- och standardiseringsarbetet inom Svenskt Trä drivs tillsammans med aktörer inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor, bland andra den europeiska branschorganisationen CEI-Bois som representerar 16 länder och över 180 000 företag.

Man vill skapa ett enhetligt språk där man kan överföra standardiserad digital produktinformation mellan olika programvaror som kan tolkas på samma sätt av alla som behöver den. Det ska bland annat bli enklare att förse digitala produktkataloger, kalkyler och konfigurationer med rätt information, vilket i slutändan kommer resultera i bättre, snabbare och säkrare byggande.

Stoppat in egenskaper i en databas

”Det som hänt är att vi lyft ut egenskaper och stoppat in dem i en databas enligt en viss modell. Varje egenskap har sedan tilldelats en unik identifierare som används för att koppla identiteten till ett värde, en så kallad GUID, Globally Uniqe Identifier. Det är fascinerande att vi som grupp, med representanter från ett antal länder, har samverkat och åstadkommit ett resultat som nu kan användas på europabasis, säger Christer Green, projektledare för digitalisering på Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

Svenskt Trä vill nu utöka dialogen med fler parter inom svensk samhällsbyggnadssektor och vänder sig till alla som vill samverka för att systematisera processer samt kvalitetssäkra och organisera den data som ska användas över hela livscykeln för en byggnad.

Man kan dela med sig av kunskap och erfarenhet från Samverkansprojektet Cederhusen och den nya produktdatabasen Svenskt Trä Produktkatalog, samt flera andra projekt som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete, exempelvis projektet som introducerar Global Trade Item Number, GTIN, ett unikt identifikationssystem för varor och tjänster som ingår i GS1-standarden och som används inom flera branscher.

ANNONS
ANNONS

Byggbranschen behöver organisera sig

”I dag vet vi hur behoven ser ut och vilka förutsättningar vi har för att digitalisera. Det som nu krävs är att byggbranschen som helhet organiserar sig för att samverka nationellt med en internationell dialog inom respektive partsgrupp. Det kommer att leda till att enskilda aktörer, med sina affärsidéer och strategier, kan verka på en marknad med gemensamma spelregler i de grundläggande processerna”, säger Christer Green i pressmeddelandet.

Läs mer: Navet Analytics: Försäljningsökningen av byggmaterial bromsar in [Dagens PS]