Under årets tredje kvartal är affärsläget för Sveriges teknikindustri fortsatt bra men orderingången ökar inte i samma omfattning som under andra kvartalet.

ANNONS

Teknikföretagens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet 2021 inbegriper bedömningar från 494 företag vars försäljning uppgår sammanlagt till 856 miljarder kronor, varav 80 procent säljs på exportmarknader.

Konjunkturbarometern för årets tredje kvartal visar att affärsläget för Sveriges teknikindustri är fortsatt bra. För maskinindustrin är affärsläget särskilt bra både i Sverige och i resten av världen. Företag som vänder sig till bygg- anläggnings- och energiindustri möter god efterfrågan.

Svårare för fordonsindustrin

För transportmedelsindustrin och leverantörer till fordonsindustrin ökar inte orderingången lika bra, vilket enligt Teknikföretagens ekonom, Bengt Lindqvist, beror på bristen på komponenter som försvårar för fordonsindustrin och dess underleverantörer.

Jämfört med andra kvartalet ökar orderingången för teknikindustrin i lägre omfattning. Men index över företagens bedömning av storleken på orderstocken har nått en väldigt hög nivå inte sedan första kvartalet år 1995 finns en motsvarande siffra.

”I normala fall innebär detta en förutsättning för ökad produktionsnivå i närtid. Så blir inte fallet denna gång genom problem med leveransstörningar av insats- eller andra förbrukningsvaror. Situationen innebär även ökad risk för annulering av order”, säger Bengt Lindqvist i ett pressmeddelande.

Försörjningsläget kan bli ansträngt

Särskilt starkt är affärsläget för maskinindustrin och för leverantörer till elteknisk industri har det fortsatt att förbättras. För övriga delbranscher och leverantörer ökar orderingången mindre än under andra kvartalet och lagren av färdiga varor har minskat.

”Den buffert i form av lager som funnits tidigare har därmed krympt och kan bidra till fortsatt ansträngt försörjningsläge, säger Bengt Lindqvist i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Teknikföretagen företräder svensk industri och har 4 200 medlemsföretag som tillsammans står för en tredjedel av hela Sveriges export. Teknikföretagens konjunkturbarometer ges ut i mars, juni, september och december.

Läs mer: Lägre fart i svensk industri – så tolkas det [Dagens PS]

Läs mer: Navet Analytics: Stiltje i byggandet av kontor [Dagens PS]