Svensk industri uppges ha gått in i ett lugnare skede, men tillväxten är fortfarande högre än snittet historiskt.

ANNONS

I augusti sjönk inköpschefsindex för industrisektorn till 60,1 från reviderade 64,5 månaden före (65,3), enligt Swedbank och Silf.

Drygt 200 inköpschefer i svensk industri har svarat på frågor om deras bedömning av den ekonomiska utvecklingen och nivån på indexet i augusti är den lägsta sedan november 2020, men fortfarande är det över det historiska snittet.

”Nedgången i PMI kan vara ett tecken på att tillväxttakten i industrin har gått in i ett lugnare skede nu när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister och leveransstörningar blivit en växande utmaning för industrin”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Det drog ner PMI mest

Det största negativa bidraget till PMI-total kom från orderingång följt av produktion och sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider visar att stigande leveranstider är fortsatt utbrett i industrin även om delindexet backade i augusti.

Index för planerad produktion är kvar på höga nivåer (74,5 i augusti).

ANNONS
ANNONS

”Utfallet visar på en bred samsyn i industrin att öka produktionen det närmaste halvåret även om risken för nedrevideringar kan komma senare i höst om bristen på insatsvaror blir långvarig eller skulle förvärras”, säger Jörgen Kennemar.

Leverantörernas rå- och insatsvarupriser dämpades något i augusti och indexet sjönk till 85,5 i augusti från rekordhöga 90,9 i juli.

Det ändrar dock inte bilden av ett ökat kostnadstryck i tillverkningsindustrin som tenderar att leda till högre producentpriser.

PMI är en förkortning av Purchasing Managers Index.

Silf är organisationen för inköp och logistik.

Svenska företag andas optimism

Dagens PS berättade nyligen med hänvisning till Handelsbankens makrobrev att svenska företag ser ljust på framtiden när det gäller planerna på nyanställningar.

ANNONS
ANNONS

Banken hänvisar till Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer, som Dagens PS också uppmärksammade under veckan som gick och där nivån är fortsatt ”historiskt hög”, även om barometerindikatorn faller något i augusti.

”Den samlade barometern, som visar stämningsläget totalt sett i ekonomin, höll sig kvar nära toppnivån vilket tyder på en stark tillväxt framåt”, noterar Handelsbanken.

Läs även: Svensk ekonomi tappar – på ”historiskt hög nivå” ändå [Dagens PS]

Läs mer: SCB: Så mycket ökar BNP i Sverige [Dagens PS]