Flexion Mobile – listat på Nasdaq First North – genomför nu spridningsemission för att bredda ägarbasen och förbättra likviditeten i aktien.

Emissionen är maximalt motsvarande cirka 2,5 MEUR – eller maximalt 2,1 miljoner aktier och motsvarar därmed en utspädning på 3,9 procent.

Förutsättningar för gynnsam handel

Flexions aktie introducerades på Nasdaq First North 2018, men i samband det gjordes ingen kapitalanskaffning, utan endast en listning av aktien. Något som bedöms ha hämmat aktiens spridning och kurspotential.

”Det gör vi för att vi vill växa snabbare och få fler aktieägare. Förutom att pengarna ska bidra till ytterligare tillväxt – både organiskt och genom ytterligare förvärv – behöver vi skapa bättre likviditet i vår aktie genom att öka antalet aktieägare. En likviditet som skapar förutsättningar för gynnsam handel i aktien vilket gynnar såväl befintliga som potentiella investerare”, säger Jens Lauritzson, Flexion VD och medgrundare, och fortsätter:

ANNONS

”När vi för 15 år sedan startade Flexion kunde jag inte drömma om att spelmarknaden i dag skulle omsätta över motsvarande 2 000 miljarder SEK per år och att Flexion skulle vara ett av de ledande bolagen på denna marknad inom sitt verksamhetsområde.”

Redovisar hög tillväxt

Flexion har under flera kvartal redovisat en hög tillväxt. Senaste kvartalet låg den på 138 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Bolaget har för helåret 2022 reviderat upp prognosen av försäljningsökningen till 90–110 procent.

För senaste kvartalet rapporterades en kraftigt ökad justerad EBITDA motsvarande 20 MSEK, justerad vinst före skatt motsvarande 4 MSEK samt en kassa på 130 MSEK.

Aktieanalytiker gör bedömningen att det finns en betydande uppsida i Flexions aktie.

ABG Sundal Colliers Introduce bedömer att aktien bör handlas i intervallet 22 – 36 SEK/aktie. Och Redeyes analytiker tror att aktien kan stiga till 42 kronor med ett base case på 30 kronor. På vid stängningen på onsdagen handlades aktien till 14,95 kronor.

Erbjudandet i korthet
Flexion är ett snabbväxande teknikbolag verksamt på den globala spelmarknaden. Bolaget erbjuder ett heltäckande serviceerbjudande, inklusive marknadsföring, för ledande spelutvecklare som önskar öka sin försäljning och bredda sin distribution.

Nu genomför Flexion en spridningsemission, välkommen att läsa mer om att teckna aktier nedan.

Pris per aktie: Tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under perioden 30 november – 8 december 2022
Minsta investering: 300 aktier, därefter i intervall om 10 aktier
Courtage: 0 SEK
Sista anmälningsdag: 8 december 2022 kl. 17:30
Information om tilldelning: Omkring den 9 december 2022
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Det hemliga receptet för lyckad influencer marketing [Dagens PS]