För ungefär 18 månader sedan pratades det om tillfälliga rekordpriser på 3 kronor per kWh – nu har priset fördubblats och det fortsätter att öka. För svenska Phoenix BioPower biokraftsteknik, som funkar i alla väder, innebär det ännu bättre förutsättningar att spela en nyckelroll i omställningen till grön el- och värmeproduktion.

Phoenix BioPower genomför en nyemission på 17,5 miljoner kronor som öppnar den 10:e oktober med en överteckningsoption som kan ta emissionen till drygt 26 miljoner kronor. Aktierna tecknas till ett pris på 10,15 kronor per aktie. Läs mer om nyemissionen här.

”När vi började med projektet 2016 var elpriserna i Sverige ganska låga. Då tittade vi främst på Tyskland, för där var elpriserna dubbelt så höga och ändå gick kalkylerna inte riktigt ihop. Nu ser vi i stället hur våra anläggningar, utan ersättning för fjärrvärmen, är kraftigt lönsamma även i Sverige med en direktavkastning på över 10 procent”, säger Phoenix BioPowers vd Henrik Båge.

Phoenix BioPower presenterade på den livesända investerarträffen Cleantech Invest.

Ta del av hela presentationen här:

Phoenix Biopower

Nyckel till grön omställning

Phoenix BioPower effektiviserar tekniken för att utvinna elektricitet och värme från biomassa och med deras lösning blir processen mer kostnadseffektiv, hållbar och förnybar.

Deras teknik tar vara på biomassans stora fördelar, som att det är en källa till el och värme som kan produceras när behovet uppstår – en egenskap som blir allt viktigare när stora delar av elproduktionen ställs om till att vara beroende av sol, vind och vatten.

I dag är 24 procent av världens energiproduktion förnybar. Till 2050 ska den andelen vara 86 procent samtidigt som den totala globala elproduktionen är planerad att fördubblas tills dess.

ANNONS

”Vi är i en energiomställning som börjar nå vägs ände i hur den genomförts hittills. Vi har bytt ut planerbar energi mot väderberoende energi, men för att det ska fungera måste det finnas turbiner. Vi måste ha något som kliver in när vinden inte blåser eller solen inte skiner och som kan stabilisera systemet och för att det ska fungera”, säger Henrik Båge.

Ökad effektivitet ska generera löpande intäkter

För att omvandla sin teknikutveckling till intäkter kommer Phoenix BioPower att leverera anläggningar tillsammans med olika partners. Intäkterna genereras främst på tre sätt:

  1. 1. Genom nyckelkomponenter och licenser på den teknik som Bolaget äger och har utvecklat.
  2. 2. Produktionslicens på producerad energi, Kilowattimme, detta som en följd av att bolagets anläggningar är så pass mycket effektivare i att producera el, än den teknik som finns på marknaden i dag.
  3. 3. Delägande i det konsortium som bygger anläggningarna, framför allt i första generationen, för att minska risken för slutanvändaren.

”Vi har arbetat mot ett antal aktörer för att bilda en grupp som köper de tre till fem första anläggningarna där man delar på smärtan av den första, och vinsten av den sista anläggningen. När då alla anläggningarna är byggda, kan man till exempel lösa upp bolaget och dela ut innehavet mellan aktörerna eller sälja hela bolaget vidare till en infrastrukturaktör”, säger Henrik Båge.

Nyemission 2022 – kommande
Phoenix BioBower satsar vidare och accelererar utvecklingsarbetet. För att möta bolagets utvecklingsbehov och marknadens behov av planerbar förnybar energi. Emissionen genomförs under oktober månad med teckningsperiod 10 – 24 oktober 2022. Läs mer och ladda ner teaser nedan.

Läs mer 
Ladda ner teaser här
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Hett kemibolag ska rädda världen från resistenta bakterier [Dagens PS]