Nasdaq First North-listade XP Chemistries är världsledande inom hållbar skogsbaserad produktion av rent kapsaicin. Bolagets produkt är nu på väg mot den globala marknaden för djurfoder för att bidra till kraftigt minskad användning av antibiotika. Utöver djurfoder är ämnet kapsaicin, som ligger bakom chilifruktens hetta användbart inom flera miljardmarknader, däribland kosmetika.

ANNONS

”Vi har en produkt med mycket hög renhet, ensam i sitt slag, som vi tillverkar i vår egenutvecklade process. Kapsaicin är ett ämne med otroligt många användningsområden. Under året har vi kunnat visa att produkten är säker att använda i djurfoder och vi har just nu genomfört ett kommersiellt test som visade att vår produkt förbättrar produktiviteten med 8,2%”, sa Erik Nelsson, vd för XP Chemistries när han presenterade bolaget för investerare.

Du kan ta del av bolagets presentation här:

 

Inlösen av teckningsoptioner runt hörnet

Bolaget har ett nära förestående inlösen av teckningsoptioner som gavs ut i samband med fjolårets notering på Nasdaq First North. En teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i XP Chemistries för en kurs om 1,01 kr per aktieunder teckningsperioden från 6 till 20 september 2022.

Kapitalet från teckningsoptionen ska användas till affärsutveckling och till regulatoriska studier och ansökningar.

Djurfoder i fokus

”Tidigare har man använt antibiotika direkt i djurfodret för att få hälsosammare djur. Det är i dag helt förbjudet inom EU att ge antibiotika till friska djur i förebyggande syfte och på flera andra marknader på grund av uppkomsten av resistenta bakterier. Producenterna letar därför efter alternativa ämnen som förbättrar djurhälsan men som inte är antibiotika. Här passar kapsaicin in väldigt bra”, säger Erik Nelsson.

ANNONS
ANNONS

Fokuset på djurfoder kommer dels av produktens goda egenskaper på området, dels på de stora volymer som förekommer där. 2018 uppgick den totala volymen av världens djurfoder till omkring 1,1 miljarder ton.

Marknaden för tillskott till kycklingfoder, vilket är bolagets initiala fokus, uppgår till över 13,9 miljarder dollar och växer omkring 4,5 procent årligen. Utvecklingen drivs av ökad kännedom om tillskottens positiva inverkan på djurhälsa, produktivitet och lönsamhet.

Efter att ha genomfört en rad viktiga regulatoriska tester med goda resultat så har bolaget nu genomfört kommersiella studier för att kartlägga produktens effekt på lönsamheten vid uppfödning av kycklingar för köttproduktion.

Efter att presentationen spelades in publicerade Bolaget resultaten för de kommersiella testerna som visade på en ökning i produktivitet på 8,2% för kycklingar som fick foder med Bolagets kapsaicin. XP Chemistries räknar med att kommersialiseringen ska ge lönsamhet inom två till tre år. 

Redan på marknaden

Kapsaicin i sig är ingen nyhet, det är ett ämne med välkända egenskaper som används flitigt redan i dag. Styrkan i XP Chemistries produkt är det rena kapsaicinet man producerar från hållbara råvaror istället för den traditionella och kostsamma utvinningen av kapsaicin från chili.

Ämnet är som tidigare nämnt användbart inom flera globala miljardmarknader, däribland i kosmetika. I samband med börsnoteringen 2021 förvärvade bolaget Xylocap som producerar en linimentprodukt baserad på kapsaicin som redan säljs på flera svenska apotek.

Användningen av kapsaicin i linimentprodukter och kosmetika lär bli vanligare framöver då EU snart kommer att begränsa användningen av metylsalicilat som används för liknande effekt i dag.

Då blir den rena produkten som XP Chemistries erbjuder en het kandidat för att kunna fortsätta ta fram dessa populära liniment och hudvårdsprodukter.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser att en intressant möjlighet öppnar sig på marknaden i och med begränsningen av ämnet metylsalicilat och vi arbetar nu med kundprojekt där vårt kapsaicin testas som ersättare i kosmetiska produkter”, säger Erik Nelsson.

Investera i XP Chemistries via Nordnet och Avanza

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer:
Mer information på XP Chemistries hemsida [XP Chemistries]
Nya rekord för svensk försvarskoncern [Dagens PS]