Vid sidan av en svag utveckling för pensionsbolagen på börsen har spararnas återbäringsräntor sänkts, skriver Di.

ANNONS

Efter pensionsbolagens rekordstarka avkastningssår 2021 har pensionsbolagen dragit åt svångremmen när det gäller återbäringsräntorna.

Det har skett samtidigt som deras portföljer på börsen backat.

”Som en följd av den osäkerhet som präglat den globala ekonomin under den senaste tiden i kombination med stigande marknadsräntor genomför vi denna förändring”, säger Katrin Röcklinger, affärsområdeschef på Folksam, som enligt Dagens Industri sänkte återbäringsräntan för sparare av tjänstepensioner från 8 till 6 procent den 1 april.

Återbäringsräntorna de lägsta på fem år

För privatkunder sänkte bolaget, som uppges förvalta närmare 240 miljarder kronor, återbäringsräntan från 7 till 6 procent.

Folksam är bara ett i raden av pensionsbolag som sänkt sina återbäringsräntor, där SEB Pension & Försäkring nu erbjuder den lägsta nivån, 4 procent, berättar Di.

Tidningen konstaterar att återbäringsräntan i flera av pensionsbolagen i dag ligger under den genomsnittliga nivån för de senaste fem åren.

Anders Aronsson, analyschef på förmedlings- och rådgivningsbolaget Max Matthiessen, säger i artikeln att dagens miljö på finansmarknaden inte är optimal för livbolagen, men han menar samtidigt att pensionsbolagen ”är relativt starka”.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ekonom: Familjer förlorar miljoner av pensionen [Dagens PS]

Läs mer: Då ryker tiotusentals kronor av din pension [Dagens PS]

Läs vidare: Halva pensionen riskerar att ryka för unga vuxna [Dagens PS]