Att månadsspara i fonder är det vanligaste sättet att spara i dag bland män och kvinnor. Däremot skiljer sig inställningen till risk mellan könen åt, liksom förmågan att ta hjälp med sina fondval. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Fondbolagens förening.

ANNONS

Hur månadssparar du? Om svaret är i fonder kan du sälla dig till en bred skara män och kvinnor som gör detsamma. Det visar en färsk undersökning utförd av Kantar Sifo Prospera som gjorts på uppdrag av Fondbolagens förening.

Där framgår det att endast två procentenheter skiljer antalet män och kvinnor som fondsparar åt.

”Spara enligt 90/10-regeln”

För både män och kvinnor är det vanligast förekommande att spara mellan 1000 till 2000 kronor per månad. De som sparar mer än så är oftast män. Det är också mer vanligt för en yngre målgrupp att spara upp till 5000 kronor eller mer varje månad.

”Att spara i fonder är sunt för de flesta. Sparformen skapar goda förutsättningar för spararna att uppnå sina sparmål genom god riskspridning, och ett automatiskt månadssparande gör att det blir enkelt och blir av”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Hans rekommendation är att man sparar enligt den så kallade 90/10-regeln , vilket innebär att man sätter av 10 procent av sin inkomst till sitt framtida jag.

ANNONS
ANNONS

Kvinnor mindre riskbenägna

Tittar man på det vanligaste ändamålet för fondsparande är det pension, följt av buffert för att kunna köpa hus eller lägenhet. Här är det kvinnor som dominerar på 27 procent, jämfört med männen på 23 procent som är bättre på att spara till resor och pension.

En annan mer framträdande skillnad mellan könen är risknivån som är absolut viktigast för mer än hälften av kvinnorna, medan männen är mer benägna att basera sina fondval på hur hög avgiften är.

41 procent av kvinnorna anser också att det är viktigt att samla på sig information om hur hållbar fonden är. Motsvarande siffra bland männen landar på 23 procent.

På liknande sätt skiljer sig resultaten åt när de tillfrågade fondspararna resonerar kring hur mycket de kan tänka sig att riskera för att få en högre avkastning. Här kan man se att kvinnorna är mindre riskbenägna än män på 52 procent, medan männen är beredda att riskera mer på 74 procent.

Osäkra på pensionen

Generellt sett visar undersökningen att kvinnor oftare tar extern hjälp med sina fondval, än män. De är även mer lyhörda inför vad familj och vänner tycker än män är, som hellre väljer efter eget huvud och aktivt letar fram en fond som motsvarar deras behov. Resultaten visar också att 31 procent av männen läser om fonder online, vilket endast 17 procent av kvinnorna gör.

ANNONS
ANNONS

Ser man till den totala kunskapsnivån anser 88 procent av männen och 77 procent av kvinnorna att de kan tillräckligt för att hantera sitt sparande.

Gemensamt för båda könen är dock att var tredje person säger sig sakna nödvändiga kunskaper för att kunna påverka sin pension.

Läs även: Ny studie: Svenska kvinnor bäst på inhemska aktier[Dagens PS]