Hela 74,8 procent av Sveriges kvinnor äger inhemska aktier. Det visar en ny, global undersökning om kvinnors investeringar och aktieinnehav som utförts av handelsplattformen eToro.

ANNONS

Inhemska aktier i fokus

Kvinnor kan. Särskilt då svenska kvinnor som särskiljer sig från den globala marknaden när det kommer till investeringar och aktieägande. Detta enligt en färsk undersökning gjord av handelsplattformen eToro. 

Undersökningen som bygger på data från 9 500 kvinnliga investerare visar bland annat att svenska kvinnor dominerar den globala marknaden när det kommer till investeringar i inhemska aktier.

I undersökningen framgår det att svenskorna äger hela 74,8 procent inhemska aktier, vilket kan jämföras med resten av världens kvinnor på 40, 6 procent.

Minst intresse visar Sverige för kryptovaluta. Endast 9,6 procent av de svenska investerarna uppger att de har några kryptotillgångar, vilket står att jämföra med resten av världen, där tillgångarna i krypto landar på 35,8 procent.

Stort intresse för utländska aktier

Intresset för utländska aktier bland Sveriges kvinnliga investerare är även det nästan dubbelt så stort som det globala genomsnittets och ligger på 40,2 procent, att jämföra med 22,7 procent globalt.

ANNONS
ANNONS

Så är svenska företagare också mer erfarna när det kommer till investeringar, enligt undersökningen. Bland de som deltog i undersökningen hade 41 procent av de svenska investerarna mer än tio års erfarenhet, vilket är dubbelt så länge som resten av världen.

De arbetar även mer långsiktigt än det globala snittet och har en plan för sitt sparande som sträcker sig tio år eller mer framåt i tiden.

Ekonomiskt oberoende

Bland de skäl som anges till att man börjat investera svarar mer än en femtedel av kvinnorna ”långsiktig säkerhet”. De ha även en vision att uppnå ekonomiskt oberoende för att kunna gå i pension tidigare. Något som givetvis kräver kunskap och vägledning, i en mansdominerad bransch.

”Vi måste möta önskemålen med fler kvinnliga förebilder och se till att de representerar mångfalden av kvinnor som skulle kunna dra nytta av att veta mer om investeringar. Nyckeln är mer kunskap inom finans och investeringar och även om framsteg har gjorts finns det mer kvar att göra. Vi har ett ansvar att göra en skillnad för kvinnors liv nu och i framtiden”, säger Dr Hedva Ber, global COO och vice VD på eToro.

Något som investeraren Heloise Greeff, kan skriva på. Som en av många populära investerare på eToro har menar hon att resan mot ekonomiskt oberoende varit lång och krävt mycket tålamod.

Den har även präglats av samhällets förväntningar på henne som kvinna. Nu hoppas hon att fler kvinnor ska inspireras till att ta kommando över sin egen ekonomi.

ANNONS
ANNONS

”Jag tror att finansiell jämställdhet är den sista gränsen för sann jämställdhet”, säger hon.

Vill du veta mer? Här kan du ta del av hela den globala undersökningen liksom de svenska resultaten.

Läs även: Fler kvinnor i bolagens styrelser – Almi inte nöjd [Dagens PS]