Myten att pensionärer har det knapert stämmer inte helt. Enligt pensionsbolaget Alectas nya rapport ligger dagens pension ofta kring 75 procent av den tidigare inkomsten. Samtidigt står det klart att en högre andel fattiga finns i yngre åldersgrupper.

ANNONS

”Pensionen för dagens 70–75-åringar ligger kring 75 procent av den inkomst de hade före pensionen, det är högre än vad som gällde för samma grupper i ATP-systemet”, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till Di. 

Totalt har inkomsterna för 3 miljoner svenskar analyserats.

Lever allt längre

Vi lever som bekant allt längre, och många av oss jobbar numera fram till pensionen och även efter 65 år. Det är en av anledningarna till att pensionsnivån ligger på 75 procent. Även tjänstepensionerna fortsätter att leverera starkt.

I rena pengar handlar det om 72 000 kronor mer om året.

Det är summan som en 66-årig pensionär med medianinkomst har i dag, jämfört med för 12 år sedan, omräknat till dagens penningvärde.

Myten stämmer inte

Så myten att pensionärer generellt är fattiga stämmer inte, enligt Staffan Ström, som säger att dagens unga har det betydligt sämre ställt än våra gamla.

ANNONS
ANNONS

”Den typiske pensionären är inte fattig, det är vanligare med fattigdom bland yngre än bland äldre”, klargör han.

Statistiken visar att i gruppen 65 till 79 år är 12 procent fattiga. Medan både i gruppen 20 till 29 år och 30 till 49 år ökar andelen fattiga, till 17 respektive 14 procent.

Måste jobba längre

Eftersom vi lever allt längre så kommer vi även behöva jobba ännu längre upp i åldrarna, säger Staffan Ström, som varnar att det nuvarande pensionssystemet hotas annars.

För den som inte vill jobba efter 65 år, finns följande alternativ menar han:

”Ett sätt är att fortsätta att gå i pension vid 65 år och ta ut lägre pensioner, ett annat är att sätta av mer pengar. Men då måste vi på egen hand, via staten eller genom arbetsgivare sätta av mer pengar.”

Läs mer: Ny lag gör det billigare att flytta pension

 

ANNONS
ANNONS