Från och med oktober kommer de som flyttar från Sverige bli av med sin garantipension. Och de tiotusentals som redan bor utanför Sverige kommer inte längre få garantipension efter årsskiftet, enligt Pensionsmyndigheten.

ANNONS

Sammanlagt bor 57 697 personer i ett annat EU/EES-land som uppbär garantipension. Flest bor i Finland, följd av Norge och Tyskland. Men från och med januari kan det vara slut med utbetalningarna. Garantipensionen ses som en minimiförmån efter en dom i EU-rätten 2017.

Som ett socialbidrag

Det innebär att det är att betrakta som en försörjningsgaranti för de som inte klarar att försörja sig på annat vis – likt ett socialbidrag eller bostadsbidrag.

Enligt ett riksdagsbeslut i somras ska alla med garantipension som flyttar utomlands bli av med den förmånen från och med oktober månad. Men de som redan bor utomlands och bär upp garantipension kommer att få utbetalningar i några månader till.

Missa inte: Småföretagarnas pensionsfälla – och expertens 5 bästa tips [Dagens PS]

Pension i bosättningslandet

Nu blir det grannländernas uppgift att se till att hjälpa de individerna, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

”Eftersom garantipensionen inte längre ses som en pension utan som en minimiförmån så är det skyddsnätet i bosättningslandet som ska gälla om inkomstpensionen inte räcker till”, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

ANNONS
ANNONS

Undantag i pensionen

Den som är född 1937 eller tidigare berörs inte av den nya lagen. Inte heller berörs garantipension till änkepension.

Inkomstpension, premiepension, tilläggspension och inkomstgrundad efterlevandepension berörs inte av den nya lagen och betalas fortsättningsvis ut oavsett var du bor.

Inkomstpensionsstillägget betalas också ut som tidigare, om du bor inom EU/EES, Schweiz eller i något av de länder Sverige har avtal med.

”Riksdagsbeslutet handlar enbart om garantipensionen. Alla andra delar av pensionen, som inkomstpension eller premiepension, fortsätter att betalas ut till utlandsboende på samma sätt som tidigare”, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson i ett pressmeddelande.

Genomsnittsutbetalningen för garantipensionärer utomlands var 989 kronor i augusti.

Land Antal svenska pensionärer Garantipension kronor per månad före skatt, i snitt
Finland 23 126 827
Norge 6 864 1 009
Tyskland 5 585 901
Danmark 3 413 1 117
Spanien 2 975 1 426
Grekland 2 345 980
Storbritannien 1 964 1 300
Frankrike 1 622 1 363
Schweiz 1 418 1 065

Källa: Pensionsmyndigheten.

ANNONS
ANNONS

Missa inte:

Småföretagarnas pensionsfälla – och expertens 5 bästa tips [Dagens PS]

Här stiger pensionerna dubbelt så snabbt som lönen [Dagens PS]

Så mycket höjs din pension efter nyår [Dagens PS]