Det finns en fara, enligt Konjunkturinstitutets generaldirektör, att konsumenterna vänjer sig vid kompensationer som elrabatter när ekonomin kärvar.

ANNONS

”Det kan vara svårt att avsluta. Nästa gång priserna stiger på en vara kan det komma nya krav på kompensation”, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen till TT.

På onsdagen släppte KI en konjunkturrapport som pekar på att Sverige går in i lågkonjunktur nästa år, bland annat till följd av ryska gasstopp till Europa vilka driver upp priserna på elmarknaden.

Regeringen har tidigare kompenserat hushåll för de höga elpriserna och Moderaterna vill att staten betalar merparten av svenskarnas elräkningar när elpriset ökar i vinter och enligt farhågor riskerar att bli dubbelt så högt.

Konjunkturinstitutets chef Albin Kainelainen anser dock att politikerna bör vara restriktiva med kompensation och menar att hushållen får vänja sig vid att energipriserna ökar emellanåt, även om han är medveten om att fördubblade priser kan vara svåra att klara av.

När det gäller Sveriges klimatmål, som också dryftas i TT-intervjun, anser KI:s generaldirektör att dessa bara kan nås om priserna höjs på exempelvis bränsle.

Läs även: ”Hushållen har starka skäl att vara oroade” [Dagens PS]

Läs mer: Arbetslösheten minskar men en lågkonjunktur är på väg [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs också: Elpriserna har redan börjat stiga [Dagens PS]

Läs vidare: Så undviker du höstens elpris-chock [Dagens PS]