Konjunkturinstitutets generaldirektör säger att hushållen har ”starka skäl” att vara oroade över sin ekonomi när lågkonjunkturen snart slår till.

ANNONS

Konjunkturinstitutet, KI, har på onsdagen släppt en konjunkturrapport som pekar på att Sverige nästa år går in i en lågkonjunktur (se länk under artikel) som enligt vissa bedömare drabbar hushållen hårdare än finanskrisen 2008.

”Vi har högre energipriser, som spiller över i alla varor och det blir en mycket bredare inflationsuppgång. Det är väldigt olika förlopp vi kommer att se, i förhållande till 2008”, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, till TT i en artikel på SvD.se.

KI:s generaldirektör Albin Kainelainen förklarar att de flesta får behålla sina jobb under den lågkonjunktur som väntas, och det räknar även Swedbanks chefsekonom med.

Det blir heller ingen djup lågkonjunktur, enligt KI:s prognos, och efter ett par år tror man att den blåst över.

Däremot finns det enligt Konjunkturinstitutets chef ”starka skäl” för hushållen att vara bekymrade över hur prisökningarna slår i kombination med höjda räntor och fallande bostadspriser.

Albin Kainelainen säger till TT att ”det kommer bli tufft för många hushåll” även om arbetsmarknaden alltså inte väntas bli påverkad i någon större utsträckning.

ANNONS
ANNONS

Svenskarna kommer nu, enligt prognosen, att tvingas ta pengar från sina besparingar och bilden som experten ger är sammantaget att den kommande lågkonjunkturen – om scenariot blir verklighet – kommer att bli kännbar för många hushålls privatekonomier.

Läs mer: KI: Sverige går in i lågkonjunktur nästa år [Dagens PS]