De svenska bostadspriserna fortsatte att backa i december, både för bostadsrätter och för villkor. Det framgår av den senaste månadsstatistiken från Valueguard som publiceras på fredagen.

ANNONS

Prisindex för privatägda bostäder sjönk med 0,8 procent mellan november och december, efter att ha varit ned med 0,7 procent månaden innan.

Bostadsrättsindex sjönk med 0,3 procent medan villaindex var ned med 1,1 procent, efter att ha sjunkit med 1,3 respektive 0,4 procent i november.

Justerat för säsongseffekter stiger huvudindexet med 0,6 procent då december tenderar att vara en svagare period på bostadsmarknaden. Bostadsrättsindex stiger med 0,4 procent och villaindex stiger med 0,6 procent efter säsongsrensning.

Jämfört med för tre månader sedan är priserna ned med 2,0 procent för bostadsrätter och 2,6 procent för villor, ojusterat. På årsbasis är bostadsrättspriserna upp med 1,7 procent medan villapriserna har stigit 2,2 procent.

”För första gången sedan oktober 2017 är tolvmånadersförändringen positiv för både bostadsrätter och villor i riket. Detsamma gäller ej för huvudstaden, där prisnivån på villamarknaden fortfarande är lägre än vid samma tid i fjol. Observera dock vid jämförelser med december 2017 att bostadsmarknaden då bottnade efter en nedgång under hösten samma år”, skriver Valueguard.

ANNONS
ANNONS

Priserna sjunker i december för både bostadsrätter och villor i alla tre storstäder. I Stockholm går bostadsrätterna ner med 0,4 och villorna med 0,3 procent. I Göteborg går bostadsrätterna ned med 1,1 och villorna med 2,1 procent. I Malmö går bostadsrätterna ned med 0,7 och villorna med 0,2 procent.