Bostadsutvecklaren SSM kommenterar bostadsrättsprojektet West Side Solna, som består av 252 bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen West Side Solna har nyligen mottagit hävningar avseende förhandsavtal från 53 bostadsköpare, som Dagens PS rapporterade om på torsdagen

ANNONS

Det är SSM:s och föreningens uppfattning att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade. Resultateffekten bedöms vara marginell för SSM-koncernen. Det framgår av ett pressmedelande.

Bostadsrättsföreningen har erhållit hävningar av förhandsavtal från en advokatfirma som representerar 53 förhandstecknare i projektet. Som skäl för hävning har bland annat angivits att föreningen skulle ha begått avtalsbrott genom att flytta fram den preliminära tiden för tillträde. Gruppen av förhandstecknare har även aviserat att man avser att väcka talan vid domstol i saken.

SSM och bostadsrättsföreningen har analyserat de aktuella avtalen tillsammans med externa jurister och gör bedömningen att avtalen är giltiga och ska fullföljas. Denna ståndpunkt utgår från den grundläggande rättsprincipen att ingångna avtal ska hållas och att det inte finns vägande skäl för att avtalen skulle var ogiltiga eller angripbara genom hävning. SSM gör bedömningen att resultateffekten är marginell för koncernen.

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Massavhopp hotar nya bygget: ”Ett luftslott” [Dagens PS] >