Det var små prisrörelser i november, framgår av den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

I november går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 0,3 procent. Bostadsrättsindex ökar med 0,4 procent och villaindex stiger med 0,2 procent.

I Stockholm ökar bostadsrätterna med 0,8 procent medan villorna sjunker med 0,5 procent. I Göteborg sjunker bostadsrättsindex med 0,6 procent medan villaindex ökar med 0,4 procent. I Malmö ökar såväl bostadsrätts- som villaindex med 0,7 respektive 0,8 procent.

”November har historiskt ofta varit en svag månad på bostadsmarknaden. Justerat för säsongseffekter ökar därför HOXSWE med 1,3 procent. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket upp med 1,6 procent och villaindex ökar med 0,9 procent.

Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av december i Stockholm och Göteborg. I både Stockholm och Göteborg är då priserna stillastående, men med en tendens till uppgång i Göteborg”, skriver Valueguard.

ANNONS
ANNONS

Antalet försäljningar i riket under november låg ungefär 5 procent högre än motsvarande månad både 2018 och 2017. Det är bostadsrätterna som står för ökningen medan villorna minskar.