Marginellt få bostadsägare tror att bopriserna faller på ett och tre år sikt – en klar majoritet är optimistiska och tror på stigande priser.

ANNONS

Kantar Sifo har på uppdrag av SBAB frågat 1 000 bostadsägare vad de tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden framöver.

Hela 66 procent av de bostadsägare som medverkat i undersökningen svarar att de tror att bopriserna går upp på ett års sikt, och 53 procent tror även att priserna ökar på tre års sikt.

Av dem som tror att priserna stiger på ett års sikt uppger 47 procent att de tror på en prisökning på upp till 5 procent, medan 19 procent tror att de stiger mer än 5 procent.

Åtta av tio av dem som tror att priserna går upp på ett års sikt förklarar sin förväntan med ett högt efterfrågetryck, framgår det SBAB/Booli:s indikator över prisförväntningarna, HPE, enligt ett pressmeddelande.

Förväntan hög även på tre års sikt

Var femte, 21 procent, tror på stillastående priser på ett års sikt medan endast 5 procent tror att priserna sjunker.

På tre års sikt tror 53 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 10 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent.

Även här anges ett högt efterfrågetryck som huvudförklaringen till förväntan.

ANNONS
ANNONS

Endast 4 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

”Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi gällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger 5 procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB och konstaterar att prisförväntan är högre bland bostadsägare än hos dem som går på visningar och en bredare boendegrupp, som Erik Olsson fastighetsförmedling respektive SEB mäter.

Läs även: Handelsbanken: Det dämpar bostadspriserna på sikt [Dagens PS]