Dagens PS

SBAB: Boränta på 4 procent kan bli det nya normala

Robert Boije, chefsekonom på SBAB säger att mycket talar för att låntagare framöver kan vänta sig en boränta på omkring 4 procent
Robert Boije, chefsekonom på SBAB säger att mycket talar för att låntagare framöver kan vänta sig en boränta på omkring 4 procent. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 19 maj 2022Publicerad: 19 maj 2022

Framöver kan bostadsköpare räkna med en boränta på runt 4 procent, det är en av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Inflationen förväntas fortsätta vara hög i år och stora delar av nästa år, varför Riksbanken kommer fortsätta att höja reporäntan. Vid alla beslutstillfällen i år väntas Riksbanken höja reporäntan med 0,25 procentenheter och den väntas toppa på 2 procent i februari 2024.

“Riksbanken står inför ett besvärligt beslutsläge. Å ena sidan vill man inskärpa allvaret i den nu mer varaktigt höga inflationen och säkerställa att inte inflationsförväntningarna drar i väg. Å andra sidan vill man inte ta i så mycket att man riskerar att få alltför stora negativa realekonomiska effekter i ett läge då det alltjämt råder mycket står osäkerhet om det globala omvärldsläget. Det är en svår balansgång och skälet till att vi lagt vår prognos som vi gjort”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Tremånadersräntan 3,6 procent 2025

I januari nästa år väntas den rörliga, tremånaders, bostadsräntan nå 2,7 procent och den väntas sedan öka till 3,6 procent i januari 2025, därefter kommer den troligtvis stabiliseras på den nivån.

Femårsräntan väntas stiga till 3,9 procent i januari 2023 och den kommer troligtvis stabiliseras på cirka 4,5 procent i januari 2025. Bostadsköpare kan alltså vänta sig att normalräntorna framöver kommer ligga på runt 4 procent, den slutsatsen drar SBAB i sin rapport Boräntenytt nr 3, 2022 som publiceras i dag.

Prognosen är väldigt osäker

“I det läge vi befinner oss i både globalt och i Sverige råder mycket stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Mycket talar ändå för att låntagare bör ställa in sig på att bostadsräntor omkring 4 procent kommer att bli det nya normala framöver. En snabbare inflationsnedgång och, eller en väsentligt sämre realekonomisk utveckling än väntat krävs för att räntorna inte ska stiga så mycket och snabbt”, säger Robert Boije i pressmeddelandet.

Om SBAB:s prognos stämmer är det billigare att binda räntan på längre tid än tre månader men inte längre än fem år, men prognosen är väldigt osäker. Sedan årsskiftet har de bundna räntorna stigit kraftigt och det kan bli så att den rörliga räntan höjs mindre än prognosen.

ANNONS

“Givet det mycket osäkra omvärldsläget och den alltjämt relativt stora skillnaden mellan räntemarknadens och Riksbankens syn av behovet av reporäntehöjningar är inte det bästa räntebindningsbeslutet givet. Vilka ekonomiska marginaler man har för att klara av räntehöjningar bör också vägas in”, säger Robert Boije i pressmeddelandet.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Han varnar för dubbelt så höga boräntor

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS