”Den rörliga bolåneräntan stiger i takt med att Riksbanken höjer räntan, vilket innebär att en kraftig uppgång är att vänta kommande 12 månader.”

ANNONS

Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande efter Riksbanken förra veckan höjde reporäntan från noll till 0,25 procent vid senaste penningpolitiska mötet.

Swedbanks prognoschef Andreas Wallström räknar med att Riksbanken höjer styrräntan vid varje möte under året.

I april 2023 kommer styrräntan, enligt bankens Swedbanks prognos, att ligga på 1,5 procent.

På förekommen anledning väntas svenska korträntor därför stiga snabbt framöver.

”Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare under året”

Räntor med längre löptider fortsatte att stiga i april och Swedbank reviderar därför upp ränteprognoserna något ytterligare.

De bundna bolåneräntorna har fortsatt att stiga och ett högre globalt ränteläge bidrar till att lyfta de bundna boräntorna ytterligare framöver.

”Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare under året när centralbankerna höjer sina styrräntor, samtidigt som inflationen ligger kvar högt och global tillväxt hålls uppe relativt väl”, säger Andreas Wallström.

Ränteuppgången väntas stanna av under nästa år när inflationen enligt bankens prognos sjunker tillbaka. Samtidigt spås tillväxten sakta in i flera länder.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Banker snabba att höja boräntan [Dagens PS]

Läs mer: Riksbanken sågas rejält: ”Hån mot svenska folket” [Dagens PS]

Läs också: Experter: Dagens räntehöjning ”bara början” [Dagens PS]