Nu binder villaägarna räntan på bolånen, det visar en rapport från SBAB. När det gäller bostadsrätter vilar låntagarna på hanen än så länge.

ANNONS
Fördelningen mellan bunden och rörlig ränta. (Källa: SBAB)

Till skillnad från bostadsrättsinnehavare binder villaägarna räntan. Under mars och april ökade antalet låntagare som valde fast ränta framför rörlig, en mindre andel valde mixad ränta. Över hälften av villaägarna, 51 procent, valde att binda hela lånet. Det ska jämföras med bostadsrättsinnehavarna där 38 procent valt att binda lånen till fast ränta.

När det gäller andelen som har rörlig ränta är det 35 procent av villaägarna och hela 48 procent av bostadsrättsinnehavarna som valt det alternativet. 14 procent i båda grupperna har valt mixade räntealternativ.

”Man kan aldrig veta exakt hur varje enskild individ resonerar innan de fattar sitt beslut, men jag tror boendeformen spelar roll för valet av bindningstid. Tidsaspekten är också viktig. Vi bor längre i våra småhus än i våra bostadsrätter. Individuella faktorer som till exempel hur litet eller stort utrymme man har i ekonomin för att klara en räntehöjning påverkar också”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB och fortsätter:

”En annan skillnad som slår igenom vid val av bindningstid kan sannolikt kopplas till omkostnader. Alla med småhus vet att det kan komma oförutsedda kostnader för underhåll som man kanske inte räknat med. Detta, i kombination med höga prisnivåer, kan leda till att fler villaägare väljer att binda. Man vill helt enkelt veta exakt vad man ska betala de kommande åren”.

Skillnad i landet

Skillnaden mellan olika landsdelar. (Källa: SBAB)

Det skiljer sig mellan olika delar av landet, i Stockholm är det färre låntagare som väljer att binda sina lån, jämfört med övriga Sverige. Största andelen som binder sina lån hittar vi i Västra Götaland. Siffrorna visar både villor och bostadsrätter.

ANNONS
ANNONS

”Man bör inte heller underskatta effekten av att det just nu är lägre ränta på bolån med bindningstid på mellan ett och tre år än på bolån med tre månaders bindningstid”, säger Wörmann.

Läs mer: Fler villanyheter på [Dagens PS]