De flesta pensionärer får lite mer pengar att röra sig med 2022. Både skattesänkningar och uppräknade pensioner ger högre inkomst till de flesta, enligt Pensionsmyndigheten.

ANNONS

Hur mycket högre inkomsten blir beror dock på vilken inkomst och vilka delar av pensionssystemet som utgör pensionen.

”För samtliga pensionärer, efter skatt, blir det en ökning mellan 360 kronor och 840 kronor per månad”, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten till TT. (Svenska Dagbladet)

Inkomstpensionens följsamhetsindex räknas upp med 2,5 procent och prisbasbeloppet, som styr garantipensionen, höjs med 1,5 procent. En person med bara garantipension får inte lika stort påslag som någon med inkomstpension.

Pensionärer får högre bostadstillägg

Om inflationen kommer att vara fortsatt hög kommer även den att avspeglas i nästa års prisbasbelopp.

Dessutom får pensionärerna sänkt skatt och höjt bostadstillägg.  Taket höjs också för boendekostnaden i tillägget.

Inkomstpensionstillägget, som infördes i september, får ändrade gränser och går nu till dem som har en månadsinkomst mellan cirka 11 200 kronor och 17 400 kronor. Ungefär 380 000 personer får tillägget.

ANNONS
ANNONS

I samband med regeringsbildningen gjordes en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om en ny pensionshöjning för de sämst ställda. Men hur den kommer att utformas är ännu oklart.

Läs också:

Avtal klart: Högre pension för 1,2 miljoner svenskar
Pensionssparare varnas för robotrådgivare