Våga ta ställning! Ta ställning för det som är viktigt för dig! Ta ställning mot det du inte tycker är okej! Var tydlig med ditt ställningstagande och våga ta ställning även för dig själv. Sätt tydliga gränser och ha tydliga konsekvenser för när de överskrids.

ANNONS

Jag tror det blir viktigare och viktigare att vi blir tydligare och tydligare. Jag tycker det är dags att vi börjar tala i klartext med varandra istället för om varandra. Jag tycker det är viktigt att avtal hålls av alla inblandade parter och jag tror på att när någon inte levererar så ska den ställas inför kännbara konsekvenser. Jag tycker vi låter allt för många komma undan med allt för mycket. Varför gör vi det?

Jo, för att vi inte är tydliga med vad som är okej och vad som inte är ok, vi sätter inte tydliga gränser. Och för att vi inte har tydliga konsekvenser för vad som händer när man passerar gränsen. När vi är tydliga med våra gränser måste vi också våga vara tydliga med vad som händer när man överskrider gränsen, det vill säga konsekvenser.

Vi kan inte fortsätta sätta gränser, låta andra överskrida dem utan att det blir konsekvenser av deras oacceptabla agerande, det gäller för övrigt inte bara andras ageranden utan våra egnas när vi själva överskrider gränser.

Vi måste sluta upp med att låta saker och ting passera. Vi måste ta oss själva och alla andra på allvar och respektera varandra och oss själva så vi tillsammans kan skapa en ärligare och tryggare värld och framtid.

Det gäller i stort och i smått och i alla våra relationer. Inom familjen, tillsammans med vänner och bekanta, bland kollegor, i samhället och i hela vår omvärld. I små frågor och i stora frågor. Personliga frågor och frågor för hela världen. Det är bara när vi tillsammans är tydliga med vad som gäller och att vi förhåller oss till det som vi kan förändra och förbättra världen. Det är allas vårt ansvar att vi håller vad vi lovar och levererar det vi ska på alla plan.

ANNONS
ANNONS

Våga ta ställning! Ta ställning för det som är viktigt för dig! Ta ställning mot det du inte tycker är okej!

Elaine Breske Hirscher har gjort en chefskarriär inom bygg- och anläggningsbranschen, senast som regionchef på teknikkonsultföretaget Vectura (nu del av Sweco). Sedan 2013 arbetar hon som föreläsare, ledarskapsexpert, förändringsledare och interimschef i eget bolag med fokus på psykosocial hälsa på jobbet.