Gängse uppfattning bland svenska folket tycks vara att svenska journalister vinklar ”allt” till de rödgrönas fördel. Historiskt sett har man kanske haft rätt – men frågan är om det fortfarande stämmer.

ANNONS

Årets valrörelse har visserligen haft en tydlig slagsida i bevakningen – men åt höger.

Enligt experter som di.se talat med är mediebilden, som pekar ut alliansen som vinnare i valrörelsen, en av orsakerna till Alliansens framgångar. Min namne och tidigare Sundsvallskompis Jesper Strömbäck, journalistikprofessor vid Mittuniversitetet, konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan mediebild och valresultat.

”I den här valrörelsen har mediebevakningen missgynnat S”, säger Strömbäck, som själv har ett förflutet inom Folkpartiet, till di.se.

En undersökning bland 1.075 journalister år 2001 visade att kåren låg politiskt långt till vänster om folk i allmänhet. Hela 31 procent av journalisterna sympatiserade med vänsterpartiet – en mer än dubbelt så hög andel som bland övriga befolkningen. 10 procent av journalisterna röstade på moderaterna jämfört med 25 procent av allmänheten.

Journalistikprofessor Kent Asp vid Göteborgs universitet gjorde 2005 en liknande studie där han frågade 2.000 slumpvis utvalda journalister i hela Sverige om deras partisympatisier. Asp kom fram till att nästan var fjärde journalist plötsligt sympatiserade med miljöpartiet. Det är mer än en fördubbling jämfört med tidigare, då en av tio var miljöpartist.

ANNONS
ANNONS

Senhösten 2005 hade andelen vänsterpartister mer än halverats jämfört med några år tidigare och var ungefär lika många som folkpartisterna. Svenska journalister var när vi gick in i valåret 2006 alltså mer gröna än röda.

Medieforskarna Thomas E. Patterson, professor vid Harvard, och Wolfgang Donsbach, professor vid Dresdens tekniska universitet, har granskat hur 3.000 journalister i fem länder (bland andra Sverige) fattar sina nyhetsbeslut. Det visar sig att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning.

Om det nu fortfarande stämmer att svenska journalister i allmänhet röstar rödgrönt, tycks journalisternas egna partisympatisier och uppfattningar fått en mer nedtonad plats i årets valtörelse. I alla fall på löpsedlar och förstasidor.

P1 Morgons granskning visar att Mona Sahlin förekommit i 18 negativa och tre positiva nyheter under juli och augusti, medan Fredrik Reinfeldt har förekommit i tolv positiva och fem negativa sammanhang.

”Medier älskar vinnare och förlorare. Därför hakar man gärna tag i nyheter av det slaget”, säger Jesper Strömbäck till di.se.

”Sedan visar undersökningar att Mona Sahlin har ett svagt stöd i partiet och hos allmänheten. Det gör att berättelsen om förlorare passar in ännu bättre.”

ANNONS
ANNONS

Som sagt, Mona: du ligger risigt till!

PS. Hela intervjun med Jesper Strömbäck hittar du här.