Facebookar du eller twittrar du på ditt jobb är en vanlig fråga. En hel del företag har ökat sin närvaro på sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube, egna bloggar eller andra communitys den senaste tiden och tycker att det är både roligt och stärkande för varumärket på olika vis. Många företag låter också sina anställda aktivt medverka på sociala medier på betald arbetstid. Andra är dock fortsatt skeptiska och avvaktar ytterligare.

ANNONS

Här listar jag sex anledningar som gör företagen brukar nämna och som gör dem tveksamma till sociala medier.

1. Det tar tid. Många är rädda för att det ska ta för mycket tid i anspråk att vara närvarande på sociala medier. Tid där man istället kunde göra något annat man anser vara ”vettigare”. Och visst det går inte bara att registrerar sitt företag på ett socialt medie och tro att bara närvaron i sig kommer att skapa mer affärsmöjligheter. Är man på ett virituellt mingel så måste   man så klart mingla med de som är där för att de ska ”ge” något precis som man är på vilken annan tillställning som helst. Man kan ju i och för sig testa sig fram kring vilka strategier som verkar vara mest tidseffektiva istället för att säga nej helt då man förmodligen missar både viktig omvärldssbevakning och presumtiva kunder annars.

2. Det kostar pengar. De flesta sociala medier är gratis och man kan få ut mycket bara man är kreativ och närvarande. Visst om man inte har en aning vad man sysslar med och behöver anlita externa bollplank för att skriva kommunikationsplaner och få annan experthjälp så kan det kosta en hel del och det kan det i och för sig vara värt om man inte har den kompetensen internt. Ofta finns det dock någon anställd som brukar vara van vid sociala medier och brinner för det och då är det ju en lysande idé att låta honom eller henne sätta igång och även lära andra som också är nyfikna hellre än att man ”tvingar” alla att exempelvis blogga eller twittra ”mot sin vilja”.

3. Man ”tappar kontrollen”. Ja det är lite läskigt att lämna de i värsta fall klischeartade budskapen man sprider om företaget och de produkter och tjänster man säljer via egna hemsidan eller broschyrer och släppa kommunikationen mer fri på de sociala medierna. Om man i grunden har ärligt uppsåt och en bra företagskultur så kommer detta att märkas utan att man behöver ”putsa” på budskapet för då andras all kommunikationen ändå att man är ett bra varumärke som vill sina kunder väl och tänker win-win. Om det inte är fallet så kommer nog ändå detta sprida sig ändå via de sociala medierna och om man väljer att inte ha någon närvaro där så kommer man ju vara ändå längre ifrån att kunna berätta sin version och att påverka kommunikationen.

4. Man kan bli kritiserad. Ja visst alla röster inom sociala medier är självklart inte positiva och det är en del av mänsklig kommunikation. Vare sig människor eller företag kan bli älskade av alla. Det är alltid någon som kan ha åsikter om engagemang, kvalité, pris, företagets miljö eller jämställdhetspolicy eller något annat och det kommer att ske oavsett om företaget har en gillasida på Facebook eller inte. Fördelen med att vara där är att man snabbare kan fånga upp negativa opionioner och bemöta den innan det blivit en jättesnöboll som man inte kan få stopp på. Vill man lyssna så kan man lära sig massor av vad ens nuvarande eller presumtiva kunder tycker och tänker och genom detta ta till sig och utvecklas som företag och bli mer konkurrenskraftigt i framtiden.

5. Det är bara en fluga. Vid Internets begynnelse var det också många som trodde att det bara var en fluga eller trend och att det skulle ”gå över” och så har ju bevisligen inte varit fallet. Så kommer det heller inte vara med sociala medier som redan nu etablerat sig som en form av kommunikation som kommer att finnas kvar och expandera till andra områden. Sen är det inte så att just de som är leverantörer till just de socialamedieplattformarna som är populärast just nu kommer att vara de i framtiden. En del kommer att försvinna och andra digitala medier där människor kan socialisera kommer att tillkomma. Det är lika bra att inse det och börja pröva sig fram i ett medie som man tycker verkar mer tilltalande och strategiskt än ett annat.

6. Man vet inte vad det ger. Många är skeptiska till att lägga tid, kraft och pengar på sociala medier eftersom det är otydligt och lite svårt att mäta vad det egentligen för paybak. Eftersom företag på sociala medier är en relativ ny företeelse så finns det inte riktigt bra mätmetoder för vad det ”ger” både på kort och lång sikt. Det är dock viktigt att man lämnar det kortsiktiga ”kvartalstänkandet” och istället tänker att det ändå kommer att vara värdefullt att vara där då man annars också missar en del av sin samtid i hur människor umgås och kommunicerar med varandra och där det finns människor finns ju både idéer och köpkraft som man annars inte får ta del av. Sen finns det mycket för företag att lära kring att man inte verkar för kommersiell i sin närvaro i de sociala medierna som ofta uppfattas som deras egen privata sociala sfär och ”vardagsrum”. Där man inte vill släppa in vem som helst som gäst. Företagen måste helt enkelt ”förtjäna” att få följare, gillare, eller ”vänner” där.

ANNONS
ANNONS


Nina Jansdotter är beteendevetare och just nu aktuell med att skriva en bok om Facebook samt som arrangör av en kryssning i maj där alla facebokvänner och företag kan mötas och mingla samt lyssna på spännande seminarier om hur man kan bli bättre på att nätverka via Facebook.

www.irlevents.se