Dagens PS

Terapi nästa: Nu ska AI läsa av känslor

terapi
AI och terapi? Ja, steget är faktiskt inte så långt.(Foto: Unsplash)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 sep. 2023Publicerad: 27 sep. 2023

Ett AI-system som kan läsa av och sammanfatta känslor och kroppsspråk utvecklas just nu vid Stockholms universitet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det nya AI-verktyget är tänkt att användas av terapeuter, framförallt vid internetbaserad terapi.

AI-systemet ska läsa av känslor och kroppsspråk.

En stor del av våra känslor uttrycks i annat än ord.

”Ansiktet förmedlar ju väldigt mycket information, vi har minst 40 muskler i ansiktet som gör att vi kan kommunicera med varandra på ett väldigt rikt sätt och som ger oss möjligheter att lösa saker effektivt i grupp”, säger Lennart Högman, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, till forskning.se.

Digital terapi

Lennart Högman och kollegor forskar i ett projekt där det nya AI-verktyget utvecklas.

Det är framförallt tänkt att användas av terapeuter i digital terapi.

Det viktigaste skälet till det är att det i den typen av möten är svårare för terapeuten att läsa av exempelvis kroppsspråk.

Forskarna i projektet studerar verbal och icke-verbal kommunikation som tonen på rösten, ansiktsmimik och kroppsrörelser.

Enligt forskarna gör AI-verktyget det möjligt att följa en klients emotionella utveckling.

Det ska även gå att se när terapeuten och klienten samtidigt uppvisar en viss sorts känslor – och när det uppstår skillnader i synkningen mellan dem.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Bättre resultat

Just samstämmighet, tror forskarna, är viktigt för hur effektiv en behandling blir.

Det är relativt vanligt att klienter avbryter sin terapi i förtid och det kan ha att göra med att vissa upplever att de inte får den kontakt med terapeuten de väntat sig.

En annan funktion är att verktyget kan sammanfatta samtal. Framgent ska man även kunna ställa specifika frågor som i Chat GPT.

Till exempel:

”Kan du sammanfatta allt som den här personen har sagt kring sin mor, sin far, en plats eller vad som helst, samtidigt som man kan få fram vilka positiva och negativa känslor som visats i olika sammanhang. Systemet blir som en assistent som minns vad som försiggått under hela terapin”, säger Lennart Högman.

Motstridiga besked

På så sätt, menar han, kan verktyget förbättra terapi-behandlingar.

Verktyget ska också kunna visa när en klient ger motstridiga signaler och säger något som inte stämmer med kroppsspråket.

Även om AI-verktyget ger underlag för en bättre terapi är det terapeuten som måste tolka allt som sägs, menar Högman.

”Mänskliga reaktioner är komplicerade, det finns oerhört mycket information i ett möte mellan två människor. Man skulle kunna säga att vi genom projektet försöker öppna dörrarna till de omedvetna processerna i mellanmänskliga möten”, avslutar han.

Relaterad läsning:

Öl blir ljusterapi – ska “bota” höstdepressioner – Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS