Tänk om elva minuter måttlig till kraftig träning varje dag kunde förlänga ditt liv och minimera riskerna för svåra sjukdomar? Det kan det. 

ANNONS

Javisst låter det som ett drömscenario, men faktum är att det kan fungera. Enligt en ny, omfattande studie, kan elva minuter av så kallad ”aerob aktivitet” per dag minska riskerna för sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar, skriver CNN Health.

Ett av tio förtida dödsfall kan även förhindras i de fall vi gör mindre än så, enligt studiens författare.

Träning som ger syre

Så vad är då aerob träning?

Aerob är latin och betyder ”med syre”. Med aerob träning avses som regel aktiviteter som sker med tillräckligt mycket syre i kroppen. Hit hör till exempel promenader, dans, löpning, cykling och simning.

Att aerob träning har en gynnsam effekt på kronisk sjukdom har sedan tidigare kunnat konstateras. Dock har det varit svårt att påvisa hur själva mängden motion påverkar hälsan förrän nu.

Missa inte: Veckans PT: Aldrig mer stela axlar med rotationer[Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

150 minuter per vecka

I studien jämfördes deltagare som hade tränat minst 150 minuter per vecka eller 22 minuter per dag med inaktiva deltagare.

Det visade sig då att de testpersoner som hade utfört 150 minuter av måttlig till kraftig aerob träning per vecka löpte en 31 procent mindre risk att dö i förtid.

Samma typ av aktivitet minskade även riskerna för att dö i hjärt-kärlsjukdom och cancer med 29 respektive 15 procent. På liknande sätt minskade även riskerna för att utveckla samma sjukdomar.

Elva minuter om dagen

Studien visar även att 75 minuter per vecka, alltså elva minuter om dagen, också förbättrar hälsan, vilket bekräftar Världshälsoorganisationens ståndpunkt att några minuters träning per dag är långt bättre än inget alls.

Något som även bekräftas av studiens författare,  Dr. Sören Brage, gruppledare för Physical Activity Epidemiology Group i Medical Research Council Epidemiology Unit vid University of Cambridge.

Öka upp mängden gradvis

”Om du är någon som tycker att tanken på 150 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan är lite skrämmande, då borde våra resultat vara goda nyheter. Detta är också en bra utgångsposition, om du upptäcker att 75 minuter i veckan är hanterbar, kan du försöka öka den gradvis till den fulla rekommenderade mängden”, sade Brage i ett pressmeddelande i samband med att studien publicerades under förra veckan.

Totalt sett spänner studien över data från 196 studier och 30 miljoner vuxna deltagare och deras hälsoutveckling. Resultaten publicerades under förra veckan i British Journal of Sports Medicine.

ANNONS
ANNONS

Vill du ta del av fler nya rön som rör din hälsa? Så här enkelt skaffar du vår kostnadsfria nyhetstjänst!

Relaterade artiklar: 

Veckans PT-tips: Effektiv träning på tolv minuter [Dagens PS]

Bäst diet för att leva länge och hälsosamt [Dagens PS]