Vi är förvisso snart en månad in på det nya året som till skillnad från 2022 har startat i raketfart på aktiemarknaden. Även om fjolårets börsras har analyserats på all möjliga sätt finns ändå intressanta reflektioner som inte belysts.

ANNONS

Myten slås sönder

En sådan värd att nämna är en kursanalys signerad investmentbanken BofA. Den allmänna bilden är att 2022 år börsras var i paritet med finanskrisen 2008 men mindre än en del andra katastrofer under 1900-talet.

BofA slår hål på den färska myten.

MISSA INTE: Riksbankens viktigaste vapen biter inte 2023 [Dagens PS]

MISSA INTE: Trots alla vändor – tusentals blir utan elstöd: ”Det sista vi behövde” [Dagens PS]

Värsta börsraset sedan 1872

Banken har justerat historisk kursutveckling med inflationen och räknat fram den reala avkastningen per år. Då framkommer att 2022 realt sett var det sämsta året på USA-börsen (S&P 500 samt historiska siffror) sedan 1872.

ANNONS
ANNONS

Det förstärker bilden av ett annus horribilis och gör att marknaden borde se lite mer positivt på framtiden. Ett sådant uselt börsår brukar inte upprepas i närtid.

Värsta börsras sedan 1872
Källa: BofA

Stockholmsbörsen i botten

En annan reflektion är hur svagt Stockholmsbörsen presterade. I tabellen nedan från banken SEB redovisas börsutvecklingen för 2022 för ett antal länder. Stockholmsbörsen ligger i botten.

Källa: SEB

Sämre än Danmark och Norge

Det är endast Taiwan och Sydkorea som hade värre börsras. Och det är två länder som sannolikt hamnat där på grund av krigsrisk.

Stockholmsbörsen avkastade cirka 10 procentenheter sämre än världsindex och 20 procentenheter sämre än Danmark och Norge.

Potential att studsa tillbaka ordentligt

Om börserna runt om världen studsar tillbaka i år så borde rimligtvis Stockholmsbörsen studsa tillbaka ännu mera.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Att höja räntan slutar nästan alltid i kris [Dagens PS]

Riksbankens viktigaste vapen biter inte 2023 [Dagens PS]

Trots alla vändor – tusentals blir utan elstöd: ”Det sista vi behövde” [Dagens PS]