Det talas och skrivs mycket om hur hög styrräntan ska bli i Sverige. Hur mycket Riksbanken ska höja vid nästa räntemöte. Var styrräntan ska toppa, och så vidare.

ANNONS

Men frågan är om inte diskussionen skulle handla mer om den svenska 10-årsräntan.

Sverige har tredje lägsta 10-årsräntan!!

Enligt en sammanställning av analysfirman Creative Planning är nämligen den svenska 10-årsräntan på 2 procent extremt låg.

Det är den tredje lägsta 10-årsräntan i sammanställningen av världens 32 större ekonomier. Bara låginflationsländerna Japan och Schweiz har lägre ränta.

MISSA INTE: Politikerna handfallna: Elnätsavgiften höjs mitt i krisen [Dagens PS]

Men näst högst inflation!!

Men det som sticker ut är att Sverige just nu har den näst högsta inflationen mätt som konsumentprisindex (KPI).

Den uppgick enligt SCB Inflationen i Sverige (scb.se) till hela 12,3 procent vid senaste mätningen.

Det är bara Polen som har högre inflation, om vi bortser från hyperinflationen i Turkiet.

ANNONS
ANNONS
Riksbanken tiltar räntan
Källa: Creative Planning

Och näst högst realränta

Det medför att Sverige med 10,3 procent har den näst högsta negativa realräntan i sammanställningen. Polen ligger högre men har samtidigt en 10-årsränta på 5,6 procent.

Snittet för länderna i sammanställningen är en 10-årsränta runt 3 procent, en inflation på 7 procent och en negativ realränta om 4 procent.

Snart inflation under 2 procent

Den rationella förklaringen är att marknaden uppenbarligen räknar med att inflationen ska falla brant i Sverige. Mer än i övriga länder. Så kan det naturligtvis bli.

Och marknaden har mycket riktigt prisat in att den svenska inflationen skall falla till under 2 procent och att Riksbanken skall börja sänka räntan under andra halvåret 2023.

Riksbanken har satt räntemarknaden ur spel

Men det kräver förmodligen också en stärkt svensk krona som gör importpriserna billigare. Det är mycket som ska gå i lås för att det här scenariot skall inträffa.

Men det finns också en annan förklaring till den låga 10-årsräntan som indikerar att räntemarknaden delvis har satts ur spel.

Riksbanken äger 40 procent

Riksbanken har köpt långa statsobligationer och äger runt 40 procent av utestående volym. Detta gjordes i syfte att pressa ned räntan.

Samtidigt emitterar Riksgälden, som hanterar statsskulden, ut ytterst lite nya långa statsobligationer. Det är en följd av svenska statens allt lägre statsskuld.

ANNONS
ANNONS

Knapphetsprissättning

Sammantaget ger det en knapphetsprissättning på 10-åriga statsobligationer. Och ett konstlat högt pris – det vill säga låg ränta – på obligationerna.

Den här situationen har skapat en riskfylld värdering av de svenska långa statsobligationerna.

Risk för kraftigt värdefall

Problemet uppstår om inte inflationen faller tillbaka rejält eller att staten till följd av recessionen måste öka statsskulden.

Då finns risken att 10-årsräntan hoppar upp till mer internationella nivåer. Det kan innebära ett kraftigt värdefall för långa obligationer.

Relaterade artiklar:

Att höja räntan slutar nästan alltid i kris. Dagens PS