Frågan är om det är dags att vikta om till Afrikafonder? När den geografiska mixen på fondportföljen ska komponeras väger oftast värdering och framtida BNP-utveckling tungt. 

ANNONS

Däremot ingår sällan befolkningsutvecklingen i urvalskriterierna. Det är synd.

Det är demografins utveckling som styr BNP

För det är nämligen demografins utveckling som styr tillväxten av BNP och indirekt vinsten i de domestika företagen.

Stora rockader

Men nu finns det hjälp att få för den långsiktiga investeraren. Förenta Nationernas (FN) analysavdelning Population | United Nations har prognostiserat befolkning om 79 år, det vill säga år 2100.

Estimatet är baserat på nuvarande födelse- och levnadslängd för respektive länder. Samt migration. Mycket kan hända under den här perioden som kullkastar siffrorna.

Men blir utfallet som beräknat medför det stora rockader i världen som rimligtvis kommer att påverka de lokala börserna.

Nigeria beräknas vara större än Kina

Den mest iögonfallande förändringen är att Afrika år 2100 prognostiseras att ha större befolkning än Indien och Kina tillsammans.

ANNONS
ANNONS

Utvecklingen förklaras till stor del av Nigeria som går från drygt 200 miljoner invånare till nästan 800 miljoner. Men även länder som Tanzania och Kongo (DRC) förväntas uppvisa en kraftig befolkningstillväxt.

Sverige 13 miljoner invånare

Åt det motsatta hållet går framför allt Kina som beräknas halvera sin befolkning till strax över 700 miljoner invånare. Halvering av befolkningen väntas även för Japan och Bangladesh.

Indien förväntas också minska men bara med 40 procent. Hur ser det ut för Sverige? Jo, här förväntas befolkningen öka.

Om än med mindre tal. 2100 beräknar FN att Sverige har ökat sin befolkning från 10 till 13 miljoner invånare.

Dags för Afrikafonder

Det skulle överraska om inte den här förändringen i demografin kommer att påverka utvecklingen på aktiemarknaden.

ANNONS
ANNONS

Afrika har länge ansetts som en framtidsmarknad men utfallet har hittills blivit magert för investerare. Men nu kanske det är dags för Afrika att ta fart.

Likaså är det svårt att se att aktiemarknaderna i Kina och Japan kommer att utvecklas väl med det här befolkningsscenariot.

Med stöd av befolkningstillväxten borde Stockholmsbörsen fortsätta att utvecklas väl.

Läs mer:

Se upp – investeringarna du ska undvika. Dagens PS