De svenska AP-fonderna måste placera en del av sina tillgångar i svenska statsobligationer. På så vis är alla svenskar mer eller mindre investerade i tillgångsslaget.

ANNONS

Tyvärr måste man nog säga. Det beskrivs som en trygg placering, men har under de senaste åren varit en rejäl förlustaffär. Och kommer nog att så förbli en tid.

Usel affär alla dagar i veckan

I dagsläget är avkastningen på en tvåårig svensk statsobligation minus 0,2 procent. För tioåringen är avkastningen 0,26 procent.

Men en inflation på över 2 procent innebär det en årlig penningvärdeförsämring på nästan 2 procent. Det låter som att statsobligationer är en dålig affär alla dagar i veckan.

Nischbanker bättre än staten

För privatpersoner som vill placera i räntebärande tillgångar finns betydligt bättre alternativ. Med bankgaranti kan man med bindningstid i alla fall få 1 procent i avkastning genom att låna ut till nischbanker.

Det är fortfarande inte tillräckligt för att kompensera för inflationen, men betydligt attraktivare än statsobligationer.

ANNONS
ANNONS

Bankboken lika bra

Statsobligationer må ge en större stabilitet i avkastningen men det sker till ett högt pris. Och frågan är om det inte är bättre att ha pengarna på bankboken.

I ett längre perspektiv så är faktiskt avkastningen på bankboken och statsobligationer snarlik. Det framgår av en analys av investmentbanken Goldman Sachs.

Banken har i diagrammet ovan undersökt hur många månader under de senaste 31 åren som bankboken har varit bättre än börsen respektive tioåriga statsobligationer i USA.

Som framgår av utfallet har bankboken varit nästan lika bra placering som statsobligationer. Och det är under en period då räntan har fallit vilket varit gynnsamt för långa statsobligationer.

ANNONS
ANNONS

Om något lär räntan framöver sannolikt gå upp. I USA är dessutom avkastningen på den tioåriga statsobligationen nu 1,6 procent – det är sexfaldigt högre än i Sverige!

Relaterade artiklar:

Se upp – analys visar hur allvarlig hög ränta är för börsen. Dagens PS