För hundra år sedan var Europa världens centrum. Det avspeglades bland annat i att de europeiska ländernas andel av världens samlade börsvärde utgjorde hela två tredjedelar.

ANNONS

Efter två världskrig och förlust av nästan alla kolonier är andelen nu blott en femtedel.

Från 15 till 56 procent

Istället klev USA fram som världens motor. Från en andel på 15 procent 1899 uppgick de amerikanska bolagens börsvärde förra året till 56 procent av världens totala börsvärde.

Allt enligt en mycket bra historisk sammanställning av investmentbanken Credit Suisse.

Saknar motstycke

Det är en enorm förmögenhetsförflyttning som saknar motstycke i börshistorien. Europa kan inte bara skylla på världskrigen.

Japan var lika illa däran efter andra världskriget men repade sig fortare. Japans andel är nu 7,4 procent vilket är större än något annat land i Europa.

Japan fanns inte på börskartan 1899.

ANNONS
ANNONS
Källa: Credit Suisse

Ryssland borta från kartan….

Men de europeiska länderna var inte ensamma om att tappa mark. Ryssland var en ekonomisk stormakt före revolutionen 1917.

Moskvabörsen svarade för nästan 6 procent av världens börsvärde. Den blommade upp en kort period under den så kallade Glasnost.

Efter invasionen i Ukraina är den återigen försumbar.

Liksom Sydafrika

Sydafrika har också försvunnit från börskartan. Under den förskräckliga apartheidregimen hade Sydafrika ett börsvärde som representerade 3,2 procent av världens börsvärde.

Mycket har blivit bättre i Sydafrika, men inte företagen.

Vem tar stafettpinnen?

Frågan är nu vad vi kan förvänta oss för stora omflyttningar under de kommande 100 åren. Att USA skall fortsätta knapra andelar av världens börskarta rimmar illa med evolutionsprocessen för imperier.

Demografin talar emot Kina

Kina har varit den troliga arvtagaren men nu har ekonomer börjat ifrågasätta om Kina verkligen kommer att passera USA mätt i ekonomisk styrka.

ANNONS
ANNONS

Den nu förda politiken i kombination med en förväntad halverad befolkning bådar inte gått.

Låga odds på Indien

Istället torde strålkastarljuset falla på Indien. Det finns en mängd faktorer som talar emot. Men landet är redan nu världens folkrikaste nation och avståndet till Kina kommer att växa.

Befolkningen är välutbildad och landet är, åtminstone på papperet, en demokrati. Rätt navigerat kan Indien ta över USA:s stafettpinne.

Relaterade artiklar:

Bubblan i tillväxtaktier kan äntligen vara över. Dagens PS