Northvolt får särskild arbetsförmedling till Skellefteå

Uppdaterad: 02 juni 2022Publicerad: 02 juni 2022
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen inrättar ett särskilt kansli för företagsetableringar och expnsioner i Skellefteå. (Foto: TT)

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och expansioner. Nu kommer Arbetsförmedlingen att placera ett nytt kansli i Skellefteå, där Northvolts fabrik ligger.

ANNONS
ANNONS

Regeringen har givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Tanken är att underlätta strukturomvandlingen när man ska göra gröna investeringar.

”Just nu skapas tiotusentals industrijobb runt om i hela landet. Från batterifabriker till fossilfri stålproduktion. Detta är något oerhört positivt. Vi stärker Sverige genom att fler kommer i arbete och säkerställer att svensk ekonomi även i framtiden kommer att vara konkurrenskraftig”, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Northvolt, H2 Green Steel och elnätsutbyggnaden i fokus

Att det nya kansliet, som ska främja företagens expansion och etablering, förläggs till just Skellefteå, är sannolikt ingen slump. De nya företagen behöver snabbt kompetent och utbildad personal och städerna ska växa med tusentals personer.

Arbetsförmedlingens kansli ska samordna arbetet med att hjälpa företagen att få fram personal.Framför allt täcker man in Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.  och ska bidra till förbättrad samverkan med kommuner och arbetsgivare.

”Att säkra kompetensförsörjningen är nödvändigt för att göra verklighet av den gröna industriella revolutionen och historiska omställning som nu sker”, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS