Nästan varannan ung känner sig trygg på arbetsmarknaden idag, konstaterar analysföretaget Insight Intelligence, som genomför den årliga undersökningen ”Generation Jobb”. Det är fler än före pandemin.

ANNONS

I nio år har Insight Intelligence levererat undersökningar om hur trygg unga upplever att arbetsmarknaden är. Undersökningen gör man på uppdrag av Vattenfall, Trygghetsfonden TSL och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De som har svarat är i åldern 16-30 år.

2015 svarade endast 31 procent att de kände sig trygga på arbetsmarknaden. Sedan dess har den upplevda tryggheten ökat, fram till pandemiåret 2020 då den sjönk. Året efter ökade tryggheten igen till 49 procent, den högsta nivån sedan den första undersökningen genomfördes 2014, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Jobb-optimism bland unga

”Sammantaget kan vi se att ungas optimism inför arbetsmarknaden är större nu än tidigare, men vi ser också samma demografiska klyftor där unga kvinnor upplever en större utsatthet på arbetsmarknaden än vad unga män gör”, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence i pressmeddelandet.

Andelen som tycker att det är lätt för unga att få ett jobb idag har ökat med åtta procentenheter under det senaste året. Andelen som svarar att Coronapandemins påverkan på samhället har gjort dem oroliga för möjligheterna att få jobb har minskat med sjutton procentenheter under samma period.

Enligt undersökningen tycker 70 procent av de tillfrågade att vidareutbildning är intressant någon gång i arbetslivet. Varannan har en positiv attityd till distansarbete. De flesta tycker också att yrkes- och arbetslivserfarenhet väger tyngre än utbildning. (66 respektive 28 procent)

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Arbetsförmedlingen: Rekordmånga lediga jobb [Dagens PS]