EU-parlamentet har röstat fram nya regler som ska garantera gemensam standard för minimilön i EU, skriver TT (Dagens Industri). Inga politiska partier i Sverige stödjer förslaget, eftersom den skulle rucka den svenska lönebildningsmodellen.

ANNONS

I somras nådde EU-parlamentet och medlemsländerna en överenskommelse om ett förslag, och nu vann det 505 röster mot 92. 44 ledamöter har lagt ner sin röst.

Sverige och Danmark, som har liknande lönebildningsmodeller har motsatt sig förslaget i flera år. En grund för avtalsrörelserna i dessa länder är att det inte ska finnas andra ramar än kollektivavtalen och några kompletterande lagar.

Minimilön oroar parlamentsledamöter

I somras nådde Sverige och Danmark en kompromisslösning som man hoppas ger länderna möjlighet att fortsätta som tidigare. Men man motsätter sig även fortsatt de nya reglerna.

Flera svenska parlamentsledamöter har uttryckt oro för att de kan hota det svenska självbestämmandet. I Sverige vill varken partierna, fackföreningarna eller arbetsgivarorganisationerna ha lagstadgade minimilöner.

De nya reglerna kommer sannolikt snart att bli godkända av EU:s ministerråd.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Minimilöner – ytterligare bakslag i EU-parlamentet [Dagens PS]
Regeringen: Ändringar i svensk arbetsrätt är på väg [Dagens PS]