EU-parlamentet gör sig redo att börja slutförhandla om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsutskottets linje bekräftas nu av hela parlamentet. Sverige och Danmark har helt motsatt sig förslaget, som man tycker äventyrar den svenska lönebildningsmodellen.

ANNONS

Med röstsiffrorna 443 mot 192 och 58 nedlagda godkände ledamöterna under torsdagen den linje som utskottet slog fast redan för två veckor sedan, skriver TT (Göteborgs-Posten)

Utskottets linje ogillas dock skarpt av många ledamöter från Sverige och Danmark. I Sverige är samtliga partier samt fack och arbetsgivare överens: man motsätter sig minimilöner.

Anledningen till de svenska och danska reaktionerna är att förslaget om minimilöner i sin förlängning skulle kunna hota den nordiska lönesättningsmodellen, där parterna kommer överens om lönenivåer i kollektivavtal och lokala förhandlingar.

De nordiska ledamöterna hade  tvingat fram torsdagens omröstning, trots att de förlorade stort när utskottet röstade om samma sak.

”Våra kolleger vill inte öppna upp för ett undantag för Sverige och Danmark, trots att vi har en modell som fungerar”, säger centerpartisten Abir Al-Sahlani till Dagens Industri.

ANNONS
ANNONS

Det återstår emellertid fortfarande många steg innan förslaget från EU-kommissionen kan bli verklighet. EU-ländernas regeringar har fortfarande inte kunnat enas om sin syn på saken och behöver sedan dessutom gå in i nya  kompromissförhandlingar med EU-parlamentet.

Läs också:

Bakslag för svensk modell – minimilöner i EU [Dagens PS]
Upprört när EU lanserar minimilöner [Dagens PS]