Regeringen har skickat ut en remiss om ändringar i svensk arbetsrätt. Ändringarna som föreslås ska enligt regeringen förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.

ANNONS

Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU. Direktivet syftar till att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpassningsförmågan på arbetsmarknaden, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Arbetsrätt ändras

”Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och arbetet organiseras på nya sätt. Det finns ett ökat behov av att arbetstagarna får fullständig information om de grundläggande villkoren som gäller för anställningen. Exempelvis vad gäller arbetstid, rätt till utbildning och ersättning vid övertidsarbete”, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Många av de krav som finns i direktivet uppfylls redan i svensk arbetsrätt. Vissa ändringar har emellertid varit nödvändiga för att Sverige ska leva upp till direktivets krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

LO-kan svänga om las-uppgörelsen
Regeringen vänder: Stödjer EU:s minimilöner