Fler svenska exportbolag än i höstas uppger i en ny mätning att planen är att nyanställa personal de kommande tolv månaderna.

ANNONS

Det här framkommer i den så kallade exportkreditbarometern för i vår från Svensk Exportkredit, SEK.

”Att det går bra för svensk export är oerhört viktigt för det svenska samhället i stort. Man ska komma ihåg att exportnäringen står för omkring halva Sveriges BNP och att det går bra för exportbolagen innebär fler jobb och en stärkt, svensk ekonomi”, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit, i en kommentar.

Särskilt i orostider som nu är det viktigt att exportbolagen håller ställningarna, anser han.

Det är främst mindre svenska exportbolag som uppger att de har för avsikt att göra nyanställningar det kommande året.

Gläds över framtidstron hos svenska exportföretag

Fyra av tio företag (37 procent) planerar att anställa fler i Sverige och tre av tio företag (34 procent) planerar att anställa fler utomlands under de kommande tolv månaderna jämfört med 25 procent i höstas.

”Resultatet är lite förvånande, givet vad vi trodde för ett år sedan och det utmanande omvärldsläget. Men i ljuset av att svensk export faktiskt ökade med hela 23 procent 2022, enligt siffror från SCB, så är det naturligtvis rimligt och framför allt är det väldigt glädjande att det går bättre än exportörerna själva förutspådde, säger Magnus Montan.

Under pandemin var stämningen bland exportföretagen det omvända och då räknade fler företag med att flytta hem sin produktion på grund av en rad utmaningar, däribland störningarna i leverantörskedjan, komponentbrist och fraktproblem.

ANNONS
ANNONS

Exportkreditbarometern besvaras av cirka 200 exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exporthandel på minst 50 procent och släpps i sin helhet i mitten av juni, enligt pressmeddelandet.

Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet uppges vara statistiskt säkerställt.

Läs även: Kris? Inte hos svenska exportföretag – tror på rusch [Dagens PS]