Nästan hälften av de svenska exportföretagen räknar med ökad efterfrågan det kommande året – fler än i höstas, visar en ny undersökning.

ANNONS

I exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit, SEK, uppger 44 procent av exportföretagen att de tror på ökad efterfrågan det kommande året.

I höstas uppgav 36 procent av exportföretagen i landet att de räknar med ökad orderingång det kommande året.

Samtidigt trodde 23 procent av företagen då att orderingången skulle minska, och nu är det bara 11 procent av förestagen som tror det.

Svensk export står stark internationellt

”Nästan hälften av Sveriges BNP består av export och det är oerhört glädjande att framtidstron bland svenska exportörer börjar återvända. Sverige är, trots vår storlek och den globala situationen, fortfarande en stark exportnation med mycket att bidra med internationellt, samtidigt som ökad exportorderingång också bidrar till tillväxt och jobb här i Sverige”, säger Jens Hedar, chef för kundrelationer på SEK, i ett pressmeddelande.

Trots stigande inflation, räntehöjningar och en inbromsning av ekonomin ökar framtidstron bland de svenska exportföretagen.

”En möjlig förklaring till de positiva förväntningarna kan vara att de bistraste prognoserna från i höstas inte har slagit in”, skriver SEK.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Business Sweden: Exportföretagen oväntat positiva [DagensPS.se]

Läs mer: Munter Unionen-rapport: Ingen lågkonjunktur [DagensPS.se]