Dagens PS

Flexibelt kontor inte så flexibelt som det verkar

Flexibelt
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 juni 2023Publicerad: 14 juni 2023

Flexibelt kontor byggt på personligt arbete och distansarbete, utpekat som dynamiskt och smidigt, kan beröva arbetarna den autonomi de behöver för att trivas, enligt forskare.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

När det handlar om tillbaka-till-kontoret-planer efter pandemin, nöjer sig många företag med olika typer av hybridupplägg.

Det handlar, oftast, om en arbetsvecka uppdelad mellan kontoret och hemmet där några dagar av arbete hemifrån baserat på ett 9-17-schema, skriver BBC.

Inte så flexibelt

Det här brukar beskrivas som flexibelt och smidigt och som en kompromiss som erbjuder medarbetarna mycket av den autonomi de väntar sig efter pandemin.

Nu säger forskare att den strikta uppdelningen, implementerad av chefer i företaget, kanske inte ger medarbetarna den utlovade flexibiliteten

“Ofta ger det anställda ett hybridschema över var de ska utföra sina jobb, utan någon flexibilitet”, säger Tim Oldman, grundare och vd för forskningsföretaget Leesman.

”Man sätter dem i fasta mönster som kanske inte är bäst anpassade för deras arbete”.

ANNONS

Senaste nytt

Uppskattar självständighet

ANNONS

Det vanligaste hybridschemat handlar om tre kontorsdagar och två dagar arbete på distans, det näst vanligaste är att man vänder på fördelningen.

Undersökningar visar att medarbetare uppskattar sin självständighet.

I en undersökning, gjord av The Harris Poll, i maj 2023 där 2 105 amerikanska arbetare svarade sade 69 procent att det oberoende med distansarbete är viktigare än de yrkesmässiga fördelarna.

Flexibiliteten i distansarbete gjorde också att 74 procent ansåg sig kunna tala fritt och att 72 procent var mer nöjda med sitt eget arbete.

Behov av struktur

45 procent i samma undersökning sade även att de föredrar ett fast hybridschema.

“Det kommer alltid att finnas en grupp av människor som föredrar säkerhet och att veta var de ska vara varje dag”, säger Matthew Davis, docent vid Leeds University Business School.

För dem ger ett fast hybridmönster både flexibilitet och struktur. Det gör det möjligt för dem att arbeta hemifrån samtidigt som de kan njuta av fördelarna med personligt arbete, socialt umgänge och samarbete.

ANNONS

“Väldigt stelt” med flexibelt kontor

Men till sin natur är detta schema faktiskt väldigt stelt, med strikta krav kring vilka dagar man ska vara närvarande och arbetstiderna dessa dagar.

“Människor tenderar att reagera mycket bra på att känna att de har haft val och kontroll över sitt liv i allmänhet”, säger Davis.

“För de flesta människor är ett fast schema det minst föredragna alternativet för hybridarbete. Generellt gäller att ju mindre kontroll människor har, desto mindre bra blir deras resultat,” tillägger han.

Kan minska utveckling

Experter är oroade över att fasta hybridscheman berövar delar av arbetsstyrkan den flexibilitet och autonomi som gör att de kan växa och utvecklas i arbetet.

“Det pratas mycket om mångfald, rättvisa och inkludering, att förstå medarbetarnas mångfald, se talang och skapa lösningar som passar de anställda”, säger Tim Oldman.

“Ett fast hybridschema riskerar att vi går baklänges när det gäller medvetenhet och tillgodose vissa arbetares distinkta behov.”

ANNONS

“Företag som var mer avslappnade och hade en fri hybridmodell där arbetarna valde var, när och hur de arbetade, har nu mer struktur på plats”, säger Matthew Davis.

“Det finns en spänning mellan individuella val och förmågan för ett team att koordinera och få arbete gjort tillsammans.”

”Flexibla och smidiga”

“Varje arbetsgivare måste fatta ett beslut som stämmer med företagets och medarbetarnas behov och syften – och de flesta arbetare kommer att acceptera att vissa regler behövs. Men arbetsgivare kan göra mer för att förstå det verkliga spektrumet av inkludering – och tillhandahålla flexibla och smidiga lösningar för anställda inom ett ramverk som passar båda parter,” är Tim Oldmans sammanfattning av situationen och lösningen.

Läs även: Nyckeln till framgång – anställ äldre och erfarna

Läs även: Här är bolagen som de anställda aldrig lämnar

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS