Bränslepriserna på diesel och biobränsle ökar snabbt och kan leda till konkurser inom åkerierna, varnar branschexpert.

ANNONS

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag, kallar de skenande priserna ”en större kris än pandemin” och har tidigare slagit fast att prisökningarna är en ”enorm utmaning” för den svenska åkerinäringen.

Nu säger han till Di att kostnaden för bränsle stigit med hela 40 procent på ett år.

Bränslepriserna ökar

Dieselpriset ligger på rekordhöga 21,42 kronor medan förnybara dieseln HVO snart når upp till 24 kronor litern.

”Ytterligare lättnader i coronasituationen med ökat resande och transporter kommer att resultera i en fortsatt ökad efterfrågan på olja och bränsle”, har Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea, tidigare sagt till Dagens PS.

Bakgrunden till de extremt höga priserna på diesel och även bensin är kraven på att fossildrivna fordon ska bli mer miljövänliga genom att biodrivmedel blandas i drivmedlen enligt lagen om så kallad reduktionsplikt.

ANNONS
ANNONS

Det blir ”skatt på skatt” på dieseln och åkeriföretagen måste ta ut de ökade kostnaderna någonstans.

Ulric Långberg konstaterar att transportpriserna drar i väg i Sverige jämfört med våra grannländer.

Kan utlösa konkurrensvåg hos åkerierna

Han tror att det kommer en konkurrensvåg hos åkerierna inom kort.

”Det är en lågmarginalbransch. Har du en nettomarginal på 2-3 procent kan du inte stå för de ökade kostnaderna själv.”

Om åkerier går omkull kan det få allvarliga effekter på samhällsviktiga funktioner menar Långberg. Att byta ut 60 000 tunga lastbilar till eldrift är heller ingen man gör i en handvändning menar han. Utländska transportfordon, där lastbilarna fyller tanken till mycket lägre priser, exempelvis i Polen, får stora konkurrensfördelar i Sverige gentemot den inhemska transportnäringen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Planen: Så ska dieseln höjas till 30 kr / liter [Dagens PS]

Läs även: BMW:s vd: Förbud mot bensin- och dieselbilar korkat [Dagens PS]

Läs också: Det släcker drömmar om billigare bensin och diesel [Dagens PS]