Svenska fintechbolaget Klarna riskerar sanktioner efter ha brutit mot reglerna i arbetstidslagen genom nattarbete.

ANNONS

Det skriver fackförbundet Unionens tidning Kollega och uppger att nattarbete ägt rum trots avsaknad av kollektivavtal för det.

Arbetsmiljöverket upptäckte det här vid en inspektion och utreder nu ekonomiska sanktioner mot företaget, som ombetts att lämna tidrapporter eller scheman över hur mycket de anställda arbetat under beredskapstid och utfört eventuellt nattarbete under senaste året.

”Det är inte tillåtet att arbeta natt i Sverige utan att ha kollektivavtal som medger undantag, eller en dispens från Arbetsmiljöverket”, säger Jenny Bengtsson, inspektör på Arbetsmiljöverket, i artikeln.

Klarna får även kritik för brister i arbetsmiljöarbetet, framgår det.

Klarna har nu fram till 22 december på sig att svara på de krav som ställts från myndigheten.

Om Klarna inte åtgärdar bristerna riskerar banken ett beslut om föreläggande eller förbud.

Företaget kan även tvingas att betala vite om inte förelägganden eller förbud följs.

På Klarna finns inget kollektivavtal men omkring 900 anställda uppges vara medlemmar i fackförbundet Unionen och på företaget finns även en lokal fackklubb, enligt Kollega.

ANNONS
ANNONS

Läs även: SvD: Blöder 35 miljoner om dagen [Dagens PS]

Läs mer: Säkrar kapital till usel värdering [Dagens PS]

Läs också: Räntan får Klarna att sjunka som en sten [Dagens PS]