Ekobrottsmyndigheten, EBM, får svidande kritik i en granskning av Riksrevisionen och anklagas för att vara ineffektiva i arbetet mot ekonomisk brottslighet.

ANNONS

EBM har funnits sedan 1998 för att arbeta mot ekonomisk brottslighet.

Men det är myndigheten inte särskilt bra på, enligt Riksrevisionen som granskat Ekobrottsmyndighetens arbete.

”Granskningen visar att det finns flera brister som hindrar ett effektivt arbete”, heter det bland annat i ett pressmeddelande.

EBM har inte arbetat tillfredsställande utifrån sitt uppdrag för att man inte styrt, prioriterat och inriktat verksamheten på rätt sätt, enligt Riksrevisionen.

Missar viktig information från andra myndigheter

”EBM:s uppdrag innebär att myndigheten behöver fatta väl underbyggda beslut om hur resurserna ska användas. Men EBM har inte på en övergripande nivå analyserat hur kamrarna ska organiseras och dimensioneras för att effektivt kunna utreda alla typer av ärenden”, säger Sara Kramers, projektledare för granskningen, i en kommentar.

EBM:s underrättelseverksamhet saknar åtkomst direkt till viktig finansiell information från bland annat Skatteverket och finanspolisen vid Polismyndigheten.

Trots att det är förutsättningen för ett effektivt EBM-arbete, konstaterar Riksrevisionen och skriver att underrättelseverksamheten dessutom begränsas av att den så kallade inhämtningslagen inte får tillämpas.

Kritik på punkt efter punkt

Där till anser Riksrevisionen att EBM brister när det gäller uppföljning och analys inom den ekonomiska brottsligheten, vilket gör att den brottsförebyggande verksamheten inte är tillräckligt kunskapsbaserad.

Ändå är just det en grundläggande förutsättning enligt EBM och regeringen för att arbetet ska vara effektivt.

ANNONS
ANNONS

Rutiner saknas även för hur information ska sprida internt och viktig kunskap går förlorad. Dessutom jobbar EBM på ett sätt i olika it-miljöer som ”medför risk för bristande informationssäkerhet”, enligt granskningen.

”Trots att det gått över 20 år sedan myndigheten skapades, finns fortfarande hinder för ett effektivt arbete. Vissa brister kan EBM själv åtgärda, andra frågor ligger utanför myndighetens kontroll. Vi rekommenderar därför att regeringen gör en översyn av EBM:s uppdrag och konstruktion”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs även: EBM: ”Hon föder en diktatorisk kultur” [Dagens PS]