I ett nytt beslut skriver Riksbanken att man behåller Sveriges reporänta på noll procent, men att den kommer att höjas 2024. Riksbanken kommer också att upprätthålla sina värdepappersköp på samma nivå fram till årsskiftet. Riksbanken skriver att man ser den nuvarande inflationen som tillfällig.  

ANNONS

”Direktionen har beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Det program för köp av värdepapper som inleddes i mars 2020 löper ut den 31 december 2021. För att kompensera för kommande förfall i värdepappersportföljen har direktionen nu beslutat att Riksbanken ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor under första kvartalet 2022”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Direktionen meddelar också att man räknar med en höjning 2024, i slutet av sin räntebana. Innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, men sedan minskar stödköpen gradvis. Målet är att läget ska jämna ut sig på två procents inflation på sikt.

Beskedet ligger i linje med förväntningarna, enligt Sveriges Radio. I en tidigare enkät gjord av Infront, säger nio av tio analytiker att de väntar sig nollränta nu, men att en justering av Sveriges reporänta kommer senare.

Tillfällig inflation

Beslutet från Riksbanken grundar sig i analysen att inflationen på 3,1 procent – som är den högsta på 13 år – är tillfällig.

”De kraftiga fallen i BNP i början av pandemin är i huvudsak återhämtade, både i omvärlden och i Sverige. De tvära kast i efterfrågan som följde när stora delar av samhällslivet först stängdes ner och sedan öppnades upp igen har skapat flaskhalsar. Till exempel har råvarupriserna stigit, företagen har problem med leveranser och det råder brist på arbetskraft i delar av tjänstesektorn. Detta skapar motvind för tillväxten på kort sikt och har, i kombination med snabbt stigande energipriser, lett till att inflationen stigit på många håll i världen”, förklarar Riksbanken.

ANNONS
ANNONS

Banken konstaterar att man förväntar sig lägre inflation när fler flaskhalsar löses upp. Kostnadstrycket behöver öka mer bestående för att inflationen ska vara nära målet på sikt. Därför menar Riksbanken att det behövs fortsatt stöd från penningpolitiken.

Läs också:

Fed-tjänsteman öppnar för räntehöjning [Dagens PS]
Swedbank och SEB tror på höjd styrränta redan 2023 [Dagens PS]