Swedbank och även SEB gör i sina nya konjunkturprognoser bedömningen att Riksbanken höjer reporäntan redan 2023.

ANNONS

Riksbanken har varit tydlig med att det inte finns något behov av räntehöjning under nuvarande prognosperiod, som löper fram till tredje kvartalet 2024. Swedbank gör alltså en helt annan bedömning.

Banken tror att Riksbanken redan om drygt ett år får lov att ändra sina förutsägelser höja reporäntan under 2023 i stället

”Mot slutet av prognoshorisonten kommer inflationen att ligga kring inflationsmålet på 2 procent. Detta är betydligt högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet, och Riksbanken kan därför börja minska sin balansräkning under andra halvåret 2022. Vi tror nu på en första räntehöjning från Riksbanken 2023″, säger chefsekonomen Mattias Persson i ett pressmeddelande.

Dämpad tillväxttakt

Swedbank tror på en fortsatt återhämtning för ekonomin, men med en dämpad tillväxttakt. Det är hushållens konsumtion som står för en stor del av den ekonomiska återhämtningen, enligt Swedbank.

Höga elpriser och höga priser på drivmedel driver inflationen, och det minskar hushållens möjlighet till konsumtion. Enligt bankens beräkningar knaprar el och drivmedel ungefär 25 miljarder kronor från hushållens konsumtionsutrymme.

ANNONS
ANNONS

”Återhämtningen i ekonomin går nu in i en lugnare fas. Globala flaskhalsproblem, som förvärrats under hösten, dämpar den svenska exporten, samtidigt som producentpriserna och rå- och insatsvarupriser noteras på en historiskt sett hög nivå”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Behövs framtidsinvesteringar

Swedbank förväntar sig enligt prognosen en BNP-tillväxt på 3,3 procent år 2022 jämfört med den senaste prognosen som låg på 3,6 procent för perioden.

Man konstaterar också att Sverige står inför stora investeringsbehov. I och med att den offentliga skulden är låg finns det ekonomiskt utrymme för det, men Swedbank säger att sådana satsningar förhindras av det nuvarande finanspolitiska systemet. Banken säger i sitt pressmeddelande att det är dags att se över nivån för överskottsmålet för att kunna göra de framtidsinvesteringar som behövs.

Även SEB gör bedömningen att Riksbanken höjer styrräntan 2023. Det framgår i bankens Nordic Outlook, där prognosen är att reporäntan höjs till 0,25 procent under andra halvåret 2023.

SEB tycker också att ekonomin andas stagflation.

Den tioåriga statsobligationen väntas lyfta från dagens nivåer kring 0,26 procent till 0,95 procent om två år.

ANNONS
ANNONS

”Produktionsstörningar gör att ekonomin mattas närmaste halvåret innan återhämtningen tar ny fart. Inflationen stiger ytterligare men faller tillbaka under 2022”, skriver SEB:s ekonomer i ett pressmeddelande.

Svensk tillväxt väntas i år lyfta till 4,6 procent, följt av 3,6 procent 2022 och 2,4 procent 2023, enligt Nordic Outlook.

Läs även: SBAB: Priserna på bostäder slutar skena [Dagens PS]